Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/emadrese/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema/article.php on line 52

وبلاگ

دوازدهم رشته ریاضی هندسه سه

کتاب درسی هندسه 3

کتاب درسی هندسه 3

کتاب درسی هندسه 3

کتاب درسی هندسه 3

کتاب حاضر در راستای برنامۀ درسی ملی و در ادامه تغییر کتاب های ریاضی دورۀ دوم متوسطه تألیف شدهاست.

یکی از تفاوت های مهم این کتاب با کتاب قبلی مربوط به دوره پیش دانشگاهی، کاهش قابل ملاحظه محتوا است.

همانند پایه های قبلی، ساختار کتاب براساس سه محور اساسی فعالیت، کار در کلاس وموقعیت هایی برای یادگیری و ارائه مفاهیم جدید ریاضی » فعالیت ها « ، تمرین قرار گرفته است.

 این امر مستلزم مشارکت جدی دانش آموزان است. البته معلم هم در این میان نقشی مهمبرای راهنمایی و هدایت کلی فعالیت ها به عهده دارد.

با توجه به اینکه کتاب برای دانش آموزان سطحمتوسط طراحی شده است، با درنظر گرفتن شرایط مختلف، امکان غنی سازی فعالیت ها و یا ساده سازیآنها به وسیله معلم وجود دارد. در هرحال تأکید اساسی مؤلفان، محور قرار دادن کتاب درسی در فرایند
آموزش است. در همین راستا توجه به انجام فعالیت ها در کلاس درس و ایجاد فضای بحث و گفت وگو
و دادن مجال به دانش آموز برای کشف مفاهیم به طور جدی توصیه می شود.

زمان کلاس درس نباید به مباحثی خارج از اهداف کتاب درسی اختصاص یابد.

همچنین نباید آزمون هایمختلف خارج از مدرسه مبنای آموزش مفاهیم در کلاس درس واقع شوند،

بلکه این کتاب درسی استکه سطح و سبک آزمون ها را مشخص می کند. در بسیاری از موارد درباره یک مفهوم، حد و مرزهایی
در کتاب رعایت شده است که رعایت این موضوع در ارزشیابی ها و آزمون های رسمی برای همه طراحانالزامی است.

رعایت این محدودیت ها موجب افزایش تناسب بین زمان اختصاص یافته به کتاب و محتوایآن خواهد شد.

شایسته است همکاران ارجمند بر رعایت این موضوع نظارت دقیق داشته باشند.

روندکتاب نشان می دهد که ارزشیابی باید در خدمت آموزش باشد. در واقع ارزشیابی باید براساس اهداف
کتاب باشد و نه موضوعاتی که احیاناً پیش از این، سال ها به صورت سنتی ارائه شده اند و یا توسط برخی
از کتاب های غیراستاندارد توصیه می شوند. 

کاربر عزیز کتاب درسی هندسه سه مخصوص  رشته ریاضی پایه دوازدهم است  و  شامل سه فصل زیر می باشد:

کتاب درسی هندسه سه

فصل یک: ماتریس و کاربردها

فصل دو: آشنایی با مقاطع مخروطی

فصل 3: بـردراهـا

می توانید فایل کامل این کتاب را از اینجا دانلود کنید.

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *