دهمرشته انسانیرشته تجربیرشته ریاضیکتاب کار انگلیسی 1

کتاب کار زبان انگلیسی1

کتاب کار زبان انگلیسی1

کتاب کار زبان انگلیسی1

 

کتاب کار زبان انگلیسی 1

کتاب کار زبان انگلیسی1

کتاب کار زبان انگلیسی1

برای مشاهده این کتاب درسی اینجا را کلیک کنید.

کتاب کار زبان انگلیسی1-سال 1401_1400

 

روش مطالعه درس زبان :

وقتی صحبت از زبان انگلیسی در کنکور میشود اکثر داوطلبان آن را یک درس کم اهمیت تر در مقایسه با عربی یا حتی ادبیات میپندارند! اما خوب است بدانید مهم ترین درسی که در آینده و در عرصه های دانشگاهی به پیشرفت شما کمک خواهد کرد زبان انگلیسی هست!

به علاوه اینکه پندار قوی بودن داوطلبان در زبان در مقایسه با عربی و ادبیات اشتباه است! چون به طور مثال بررسی میانگین درصد های داوطلبان گروه آزمایشی علوم انسانی در کنکور و آزمون های آزمایشی نشان میدهد که داوطلبان میانگین کمتری در درس زبان نسبت به عربی داشته اند!

اگر نگاهی به دفترچه های ارشد سازمان سنجش بیندازید هم متوجه میشوید که همه رشته ها درسی به نام زبان انگلیسی دارند،و حتی اکثر آن ها درس زبان تخصصی را هم باید در دفترچه خود پاسخ بدهند! بنابراین مطمئن باشید زبان انگلیسی به هیچ وجه نه در زمینه تحصیل و نه در زمینه زندگی روزمره از سر شما دست بر نخواهد داشت! و بهتر است آن را خیلی خوب به عنوان دوست قبول بکنیم و یادش بگیریم آن گاه خواهیم دید که چقدر این دوست خوبِ ما به پیشرفتمان کمک خواهد کرد!

 

بارمبندی دروس دهم

کتاب های درسی پایه دهم 

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص 112

مدیر

بارم بندی اصول عقاید یک

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 46

بارم بندی درس احکام دو

کتاب درسی ریاضی و آمار سه

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص89

مدیر

دیدگاهی بنویسید