گام به گام آمار واحتمال

گام به گام آمار واحتمال

 در این نوشته گام به گام آمارواحتمال رو براتون  گذاشتم.

چرا که یکی  از مشکلات دانش آموزان در یادگیری کتاب درسی اینکه مسایل کتاب  آمار واحتمال

رو خوب یاد نمی گیرند درنتیجه در آزمون های به عمل آمده نمی توانند خوب جواب بدهند  

گام به گام فصل یک (آشنایی با منطق ریاضی)

گام به گام آمار واحتمال فصل یک

گام به گام آمار و احتمال (فصل یک) را از لینک بالامشاهده کنید.

 

گام به گام فصل دو (احتمال)

گام به گام آمار واحتمال فصل دو

گام به گام آمار و احتمال ( فصل دو) را از لینک بالامشاهده کنید. 

 

گام به گام فصل سه(آمار توصیفی)

گام به گام آمار واحتمال فصل سه

گام به گام آمار و احتمال ( فصل سه) را از لینک بالامشاهده کنید.

 

گام به گام فصل چهار (آمار استباطی)

گام به گام آمار و احتمال  فصل چهار

گام به گام آمار و احتمال  (فصل چهار) را از لینک بالامشاهده کنید.

 

گام به گام آمار واحتمال

نکات کلیدی در استفاده از گام به گام آمار واحتمال:

۱- جزوه معلمتان را دقیقا مطالعه کنید و سعی کنید مثال های زده شده در جزوه را دقیقا حل نمایید.

۲- فعالیت های موجود در کتاب را مطالعه کرده و سعی نمایید آنها را حل کنید.

۳- پس از حل مسائل آن را با جواب موجود در سایت مقایسه کنید در صورت اشتباه بودن ،جواب سایت را مطالعه نموده و راه درست را یاد بگیرید.

۴- در صورت نفهمیدن سوال و یا متوجه نشدن پاسخ، سعی کنید جزوه خودتان را دوباره مطالعه نمایید و یا سوال مربوطه را از معلم تان بپرسید شما می توانید با گذاشتن کامنت  در زیر فعالیت ها و کار در کلاس ها و تمرین ها توضیح بیشتر را از ما بخواهید ما خوشحال می شویم که پاسخگوی شما باشم.

5- تمرین شرح داده شده پس از هر شرح درس را مطالعه کنید: برای این کار ابتدا سعی کنید که با توجه به آنچه که فراگرفته اید حتی نادرست تمرین را خودتان شخصاً حل کنید، سپس به راه حل توجه کرده و اشکالات حل خود را دریابید. پس از مجدداً تمرین را حل نمایید.

6-البته برای یادگیری بهتر ابتدا سعی کنید مسائل رو خودتون حل کنید سپس به گام به گام آمار واحتمال  توجه کنید.

موفقیت روز افزون شما را خواستاریم

 امیدوارم با استفاده از گام به گام آمار واحتمال در این درس موفق تر عمل کنید.

مطالعه بیشتر