UA-125485935-1
آمار و احتمال احتمال غیر هم شانس گام به گام آمار واحتمال فصل دو

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص52

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص52

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص52

دوستان در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص52 

( حل فعالیت ص52 کتاب درسی آمار واحتمال )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-احتمال شرطی

2- فرمول وقوانین مربوط به احتمال شرطی

 

 

احتمال اینکه اکبر برنده شود =​\( \frac{1}{20} \)

احتمال اینکه بهرام برنده شود=​\( \frac{1}{20} \)

جواب:100=32+33+35

\( \frac{8+9+6}{100} = \frac{23}{100} \)

\( \frac{32}{100} \)

\( \frac{8}{32} \)

خلاصه درس:

در مسائلی که در آنها با عدم قطعیت و احتمال سر و کار داریم، گاهی با سؤا لهایی شرطی مواجه هستیم اگر فردا برف ببارد،

چقدر احتمال دارد راه برخی روستاهای دهستان های شهرستان کنگاور مسدود شودر راننده ای از کمربند ایمنی استفاده نکند،

چقدر احتمال دارد پس از  تصادف، دچار نقص عضو شوداگر دانش آموزی در سال یازدهم موفق به کسب معدل بالای 18شود،

چقدر احتمال دارد که در سال گذشته معدلش زیر 15 بوده باشد

در همهٔ این موارد با دو پیشامد مختلف سر و کار داریم و فرض می کنیم یکی از آنها رخ داده است و

می خواهیم بدانیم احتمال رخ دادن دومی چه تغییری کرده است.

احتمال شرطی:

فرض کنید پیشامد B با احتمال مثبت رخ داده است. احتمال پیشامد A به شرط B را به صورت P(A|B) می‌نویسیم و می‌خوانیم احتمال A به شرط B. این احتمال به صورت زیر تعریف می‌شود.

P(A|B)=P(A∩B)P(B); P(B)>0

با توجه به این تعریف، اگر P(B)=0، احتمال شرطی تعریف نشده است.

همانطور که در تصویر دیده می‌شود، به نظر می‌رسد، با اطلاع از وقوع پیشامد B، فضای نمونه از S به B تقلیل پیدا کرده است و احتمال پیشامد A باید براساس فضای نمونه جدید محاسبه شود.

می‌توان نشان داد که احتمال شرطی نیز یک تابع احتمال است. یعنی در اصول تابع احتمال که توسط کولموگروف معرفی شد، صدق می‌کند. گفتنی است که اصول احتمال در مطلب آزمایش تصادفی، پیشامد و تابع احتمال معرفی شده‌اند.

برای نشان دادن موضوع یاد شده این اصول را برای احتمال شرطی بررسی می‌کنیم:

اصل اول– احتمال شرطی نامنفی است. بنا به تعریف احتمال شرطی، مشخص است که در رابطه ذکر شده، مخرج نامنفی و صورت نیز نامنفی است. در نتیجه نسبت این دو قسمت نیز نامنفی خواهد بود.

اصل دوم– مقدار احتمال شرطی برای فضای نمونه باید برابر با ۱ باشد. یعنی:

 

صفحه 48 گام به گام آمار واحتمال فصل دو درس سه صفحه 51

 

کتاب درسی آمار واحتمال

 

نوشته های مرتبط

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص78

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص4

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص 104

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص98

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص55

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص32

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید