آشنایی با مبانی ریاضیات آشنایی با منطق ریاضی آمار و احتمال گام به گام آمار واحتمال فصل یک

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

دوستان ،در این نوشته، گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

(حل تمرین ص17و18 کتاب درسی آمار واحتمال ) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعیین ارزش گزاره های منطقی

2-تعیین دامنه متغیر برای هر گزاره نما

3-تعیین ارزش گزاره های ترکیبی با استفاده از جدول 

4- تعیین ارزش گزاره های شرطی و دو شرطی با استفاده از جدول

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)گزاره است نادرست است

ب) گزاره است درست است

پ) گزاره است درست است

ت) گزاره نیست

ث) گزاره است نادرست است

ج) گزاره نیست

چ) گزاره است نادرست است

ح) گزاره است نادرست است

خ) گزاره نادرست است

د) گزاره نا درست است

ذ) گزاره نیست

ر) گزاره نادرست است

 

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف) ١

ب)​\( \frac{1}{2} \)

پ) ١

ت) <

ث) ٠

ج)​\( \in \)

چ) ٧

ح) ٨

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)​\( { x \mid x= k^{2},k \in Z} \)

ب)​\( { a \mid a= 5k+1,k \in Z} \)

پ)​\( { x \mid x \in z, x \leq -2} \)

ت){​x:x={0

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)4>3

ب) ابوالوفای بوزجانی ریاضیدان ایرانی نیست

پ)​\( a\notin \big\{b,c,d\big\} \)

ت) ٢عددی زوج نیست پی عدد گویا نیست

ث) خورشید به دور زمین میچرخد یا سنندج مرکز استان کردستان نیست

ج) a زوج است ولی a+1 فرد نیست

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)نادرست

ب)درست

پ)نادرست

ت)درست

ث)نا معلوم

ج)درست

چ)درست

ح)درست

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17
گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

درست است چون هرعدد طبیعی یا زوج است یا فرد

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

نادرست است چون مربع هیچ عدد حسابی منفی نیست

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

نادرست است چون ٢ عدد اول و زوج است

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

نادرست است چون جواب نامعادله شامل اعداد مثبت نمی شود

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

نادرست است چون اعداد منفی در این رابطه صدق نمی کنند

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

درست است چون به عنوان مثالa=1 در رابطه صدق می کند

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)نادرست

ب)درست

پ)درست

ت)نادرست

 

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص17

جواب:

الف)نادرست ​\( \exists x \in R \mid \frac{ x^{2}-1 }{x-1 } \neq x+1 \)

ب)نادرست ​\( \exists n \in N \mid ( 2^{ 2^{n} } +1) \notin P \)

پ)نادرست ​\( \exists x \in (- \infty ,0) \mid x- \frac{1}{x} > -2 \)

ت)درست ​\( \forall y \in R \mid \frac{y-3}{5} \neq 0 \)

 

 

صفحه 14 گام به گام آمار و احتمال فصل یک درس یک صفحه 15

کتاب درسی آمار واحتمال

 

 

 

Related posts

گام به گام آمار و احتمال فصل دو ص70

گام به گام آمار و احتمال فصل یک ص14

گام به گام آمار و احتمال فصل سه ص88

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert