گام به گام آمار و احتمال فعالیت ۱۰۵

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 105

 در این نوشته،گام به گام آمار و احتمال فعالیت 105 قرار دادم .امیدوارم با خوندن این مطلب در این قسمت ها رفع اشکال بشید.

در مطالعه این درس باید نهایت دقت را به کار ببرید چون سوالات آن بسیار نکته ای و وقت گیر است. یعنی سوالاتی که عملیات محاسباتی آن طولانی است.

 

نمونه گیری تصادفی ساده :

نوعی روش نمونه گیری که در آن همهٔ واحدهای آماری برای انتخاب شدن در نمونه،احتمال یکسان دارند.

سوال:

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 105

جواب:

بله-بله

انجام نمونه گیری تصادفی ساده در عمل با دشواری هایی همراه است. اگر اندازه جامعهٔ بزرگ باشد، یعنی تعداد واحدهای آماری زیاد باشند، دسترسی به فهرستی از اعضای جامعه و دسترسی به اعضای انتخابی، دشوار و ممکن است هزینه بر باشد.

سوال:

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 105

جواب:

بله

نمونه گیری خوشه ای :

نمونه گیری که در آن، واحدهای نمونه گیری اوّلیه در جامعه، گروه ها یا خوشه ها باشند. سپس
همهٔ واحدهای آماری خوشه های انتخاب شده را به عنوان نمونه درنظر می گیرم.

 

سوال:

می خواهیم میانگین نمرات ریاضی دانش آموزان شهر تهران را محاسبه کنیم. اگر فهرست همهٔ دانش آموزان را
نداشته باشیم، اما فهرست مدارس موجود باشد، نمونه گیری خوشه ای، راه مناسبی برای گردآوری داده هاست. اگر بودجهٔ کافی یا زمان لازم برای نمونه گیری تصادفی ساده نداشته باشیم آیا این روش مقرون به صرفه است؟

جواب:

بلی

سوال:

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 105

نمونه گیری طبقه ای :

روش نمونه گیری که در آن با طبقه بندی جامعه به زیرجامعه های مجزّا یک نمونهٔ تصادفی
ساده از هر طبقه انتخاب می شود.
علاقه مند به نمونه گیری از نمرات درس ریاضی دانش آموزان استان تهران هستیم. اگر فهرست همهٔ دانش آموزان را
در اختیار داشته باشیم، می توانیم از نمونه گیری تصادفی ساده استفاده کنیم؛ ولی این روش نمونه گیری هیچ تضمینی ندارد
که دانش آموزان از تمامی شهرهای استان در نمونه حضور داشته باشند. در صورتی که اگر از هر شهر متناسب با تعداد
دانش آموزان آن شهر نمونه گیری تصادفی ساده انجام دهیم، مشکل قبلی رفع می شود. به عبارت دیگر از نمونه گیری طبقه ای
استفاده می کنیم. حال فرض کنید فقط فهرست مدارس را داشته باشیم. چه روش نمونه گیری را پیشنهاد می کنید؟ (راهنمایی:
شما می توانید از دو روش نمونه گیری پشت سر هم استفاده کنید.)

جواب:

نمونه کیری چند مرحله ای

سوال:

گام به گام آمار و احتمال فعالیت 105

جواب:

زمان-هزینه

کاربران عزیز از نوشته مالا می توانید حل گام به گام آمار و احتمال فعالیت 105 را مشاهده فرمایید.

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 104 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 107

کتاب درسی آمار واحتمال

مطالعه بیشتر