گام به گام آمار و احتمال کاردرکلاس ۱۰۹

گام به گام آمار و احتمال کاردرکلاس 109

دوستان عزیز در این نوشته ،گام به گام آمار و احتمال کاردرکلاس 109،براتون قرار داده ام .

امیدوارم با خوندن،  گام به گام آمار و احتمال کاردرکلاس 109،

مطالب این قسمت  رو خوب یاد بگیرید و در امتحان پایانی موفق بشید.

منتظر نظرات خوبتون هستم.

برای حل تمرین آمار و احتمال کار در کلاس 109 باید برخی مطالب را یادآوری کنم

 

نمونه گیری احتمالی:

نمونه گیری است که همهٔ واحدهای آماری احتمالی معلوم، برای انتخاب ،در نمونه داشته باشد.

و از روشی تصادفی برای انتخاب واحدهای نمونه استفاده شود.

شاید در نگاه اوّل این طور به نظر برسد که انجام نمونه گیری تصادفی ساده کاری آسان است، در حالی که در دنیای واقعی،
گاهی چنین نیست. روش های نمونه گیری که به ذهن می رسند، گاهی مشکلات و ایرادهایی دارند که در نگاه اوّل

دیده نمی شوندو استفاده از آنها ما را به نتایجی بسیار دور از واقعیت می رساند

برای حل تمرین آمار و احتمال کار در کلاس 109 به نکات زیر توجه کنید.

مثال:

فرض کنید می خواهیم میزان آلایندگی خودروهای در حال تردّد در شهری را بررسی کنیم.

برای این کار چگونه بایدنمونه گیری کنیم؟
اگر نمونه گیری را در تعمیرگاه ها انجام دهیم، هرچند هر خودرویی ممکن است گاهی سر از تعمیرگاه در آورد، ولی این
نمونه گیری، تصادفی ساده نیست؛ زیرا احتمال اینکه یک خودرو در نمونهٔ ما باشد، متناسب با ساعاتی است که در تعمیرگاه
بوده است و لذا درصد خودرو یهای آلاینده بسیار بیشتر از واقعیت نشان داده خواهد شد.
اگر نمونه گیری را در خیابان انجام دهیم، مشکل آن کمتر است، ولی بازهم نمونه گیری ما مشکل دارد؛ زیرا خودروهایی که
از آنها بیشتر استفاده م یشود، احتمال بیشتری دارد که ب هعنوان نمونه انتخاب شوند.

اگر یک روش نمونه گیری از نمونه گیری ایده آل فاصله بگیرد و به سمتی خاص انحراف پیدا کند می گویند آن روش
نمونه گیری اریب است.

لذا آمارشناسان تلاش می کنند تا با شناسایی منابع تولید اریبی، نمونه گیری ها را تا جایی که می توانند نااریب کنند.

آمارگیری: گردآوری داده ها به یکی از روش های ممکن
آمارگیر: کسی که آمارگیری را انجام می دهد.

سوال:

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 109

 

جواب:

87 کلاس و 2565 دانش آموز

سوال:

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 109

جواب:

\( \frac{4+5+7+8+8}{87} = \frac{32}{87} =0.37 \)

سوال:

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 109

جواب:

\( \frac{4\times 35+5\times 34 +7\times 33 +8\times 32 +8\times 31 }{2565} = \frac{1050}{2565} =0.41 \)

سوال:

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 109

جواب:

احتمال آن که به کلاس کمتر یا مساوی 30 نفره برخورد کند بیشتر است.

سوال:

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 109

جواب:

041-0.31=0.04

یعنی 4 درصد اختلاف محاسباتی وجود دارد

سوال:

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 109

 

جواب:

الف) پرسیدن سوال از تعدادی از دانش آموزان که در کتابخانه هستند.

جواب:  شانس توزیع یکسان نیست زیرا بیشتر کتابخانه ها در کتابخانه است

پس در این صورت این نمونه غیر احتمالی خواهد بود

ب) گذاشتن تعدادی پرسشنامه در محل رفت و آمد دانش آموزان.

جواب: ممکن است دانش آموزان از آن مکان عبور نکنند پس این روش برای نمونه گیری اریب است یعنی شانس انتخاب برای تمام افراد وجود ندارد

پ)پرسیدن از دانش آموزانی که صبح وارد مدرسه می‌شوند و مایلند به سوال مذکور جواب دهند.

جواب: دانش آموزانی که دیر به مدرسه میروند شانس کمتری دارند و چون مایل بودن دانش آموزان در پرسیدن در نظر گرفته شده است لذا ممکن است بعضی از دانش آموزان مایل به پاسخگویی نباشند تصمیم گیری مناسبی نخواهد بود

 شماا چه روشی را پیشنهاد میکنید که به نمونه گیری تصادفی ساده نزدیک‌تر باشد؟

پاسخ می توان دانش آموزان را بر اساس یک لیست مرتب کرد و به هر دانش آموز یک عدد منحصر به فرد نسبت سپس بر اساس روش نمونه گیری ساده دانش آموزان را انتخاب  نمود.

 

گام به گام آمار و احتمال کاردرکلاس 109

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 108 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 110

کتاب درسی آمار واحتمال

مطالعه بیشتر