گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس ۱۱۰

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 110

دوستان در این نوشته،گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 110 براتون گذاشتم .

امیدوارم با مطالعه گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 110 کلیه اشکالاتی که در این قسمت دارید برطرف بشه.

منتظر نظرات خوبتون هستم.

 فصل چهارم شامل موضوع جدول فراوانی و دسته بندی است.

از فصل چهارم تا پایان فصل 7 وارد مباحث محاسباتی می شود.

دانش آموزان با دیدن ظاهر این فصل ها احساس بدی پیدا می کنند.

اما با یادگیری آنها و خواندن فرمول ها و حل تمرین متوجه می شوند که مباحث بسیار راحت است.

پس از مطالعه‌ی هر بخش از مبحث احتمال باید میزان یادگیری‌های خود را با حل چند تمرین تشریحی و تکمیلی بسنجید

تا یادگیری‌های ناقص نداشته باشید و مبحث را کامل بیاموزید.

در مطالعه این درس باید نهایت دقت را به کار ببرید چون سوالات آن بسیار نکته ای و وقت گیر است.

یعنی سوالاتی که عملیات محاسباتی آن طولانی است.

سپس برای کنکور، در طول زمان و با حل تست بسیار روی مباحث تسلط کافی را پیدا می کنید.

اوج علم آمار استفاده از علم احتمال برای ابداع آمار استنباطی بوده است. آمار استنباطی استخراج نتایجی براساس بخش کوچکی از داد ه ها در یک مسئله است که می توان آن را به همه داد ه های آن مسئله تعمیم داد. با وجودآنکه پایه های احتمال بر نظریه های ریاضی استوار شده است، ولی آمار را نمی توان به عنوان شاخه ایی از ریاضی در نظر گرفت.

آمارگیری: گردآوری داده ها به یکی از روش های ممکن
آمارگیر: کسی که آمارگیری را انجام می دهد.

آمارگیری زحمت زیادی برای آمارگیر دارد. آیا راه حل ساده تری برای انجام آن دارید؟ یکی از مرسوم ترین روش های
آمارگیری، استفاده از پرسش نامه است. پرسش نامه شبیه همان جدولی است که هنگام ثبت نام در مدرسه، آن را تکمیل کرده اید.
واحدهای جامعه یا نمونه می توانند پرسش نامه تکمیل کنند.

 

سوال:

حل تمرین آمار و احتمال کار در کلاس 110

الف) پرسیدن نظر دوستان و اطرافیان

پاسخ:

به دلایل دوستی بین افراد و این که ممکن است شخص آمارگیر نسبت به فردی حسن نظر داشته باشد و نسبت به فرد دیگری رابطه خوبی نداشته باشد رضا معمولاً نظر درستی ارائه نمی شود

ب) طراحی یک نظرسنجی در وبگاهی پرطرفدار و لحاظ کردن ساز و کاری که از یک آدرس بیش از یک بار رای گرفته  نشود.

پاسخ:

ممکن است فقط طرفداران سایت در نظر سنجی شرکت کنند و کسانی که با این نظر سنجی مخالفند، در نظرسنجی شرکت نکنند و در بسیاری از مواقع تعدادی از افراد وجود دارند که با وجود مخالف بودن رایشان حاضر به شرکت در نظرسنجی نیستند لدا جواب خوبی از این موضوع به دست نمی آید

 

گام به گام آمار و احتمال کار در کلاس 109 گام به گام آمار و احتمال فصل 4 درس یک گام به گام آمار و احتمال فعالیت 112

کتاب درسی آمار واحتمال

مطالعه بیشتر