جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آن حسابان-دو دوازدهم کاربردهای مشتق گام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136

دوستان در این نوشته گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136براتون گذاشتم.

امیدوارم با مطالعه این مبحث رفع اشکال بشید.

تمرینات درس ۲ کاربرد مشتق مربوط به موضوع جهت تفعر نمودار یک تابع  و نقطه عطف آن را در زیر مشاهده می کنید سعی کنید تمام تمرینات را به طور دقیق حل کنید و پس از حرکت کردن آن ها به جواب ها مراجعه در صورتی که این کار را انجام دهید استفاده مستقیم از پاسخنامه باعث خواهد شد که شما در یادگیری این درس دچار مشکل اساسی شوید ولی میتوانید پس از حل  سوالات نگاه به جواب ها انداخته و جواب دقیق را مشاهده نمایید و اشکالات خود را با دیدن پاسخ های صحیح مرتفع نمایید

سوال:

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

جواب:

به عنوان یک مثال برای این قسمت کافیست نگاهی بیاندازید به کاردرکلاس صفحه ۱۳۲ که در قسمت (پ)  آن در نقطه a تقعرمنحنی عوض شده ولی نقطه a نقطه عطف منحنی نمی باشد شما می توانید مثال های دیگری در این زمینه ارائه دهند  کافیست و نقاط گوشه ای باشند و تقعر منحنی در آن نقاط عوض شود

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

سوال:

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

جواب:

برای بدست آوردن نقاط عطف ابتدا از تابع مشتق اول میگیریم سپس از تابع مشتق دوم میگیریم و مشتق دوم را تعیین علامت میکنیم اگر مشتق دوم در نقطه ای تغییر علامت دهد و مشتق اول در آن نقطه موجود باشد( برابر صفر، عدد غیر صفر، موازی محور y ها)  در این حالت آن نقطه، نقطه عطف تابع است

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136هر چند در این سوال رسم را نخواسته است ولی شکل نمودار به صورت زیر می باشد

 

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

سوال:

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

جواب:

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

هر چند در این سوال رسم را نخواسته است ولی شکل نمودار به صورت زیر می باشد

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

سوال:

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

جواب:

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

هر چند در این سوال رسم را نخواسته است ولی شکل نمودار به صورت زیر می باشد

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

سوال:

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

جواب:

الف)​\( y=x^3 \)

 

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

ب)​​\( y=x^3+1 \)

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

پ)\( y=(x-1)^3 \)

 

 

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

ت)\( y=(x-2)^3+2 \)

 

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

سوال:

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

جواب:

 

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

سوال:

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

جواب:

 

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

عزیزان شما می توانید گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136 از مطالب بالا مطشاهده فرمایید.

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 135  

کتاب درسی حسابان دو

نوشته های مرتبط

نمونه تدریس نیتروژن انگلیسی 3

مدیر

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 63

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 60

گام به گام حسابان دو فصل 5 درس اول

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 132

گام به گام گسسته فصل 3

ارسال دیدگاه