اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی حسابان-دو دوازدهم کاربردهای مشتق گام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان دو فصل 5 درس اول

گام به گام حسابان دو فصل 5 درس اول

در این نوشته گام به گام حسابان دو فصل 5 درس اول برای شما عزیزان قرار دادم.

امیدوارم که با مطالعه و حل تمرین حسابان دو فصل 5 درس اول در این مبحث رفع اشکال بشید.

روش مطالعه درس حسابان

 • ابتدا باید ابزارهای آموزشی را در این درس اولویت بندی کنید.

  اولویت بندی ابزار آموزشی در درس حسابان به این صورت است: کلاس، جزوه معلم، کتاب درسی و کتاب کمک درسی!

 • درس حسابان را از همان اول سال در کلاس درس به خوبی یاد بگیرید.

  در همه جلسات کلاس شرکت کنیدو با معلم پیش بروید.

 • پس از یادگیری مطالب در همان روز تمرین های مربوط به مباحث را حل کنید.

 • تا زمانی که مبحثی را کامل یاد نگرفته اید، تمرین حل نکنید.

 • مثال های داخل متن را بدون نگاه کردن به پاسخ آن حل کنید. سپس با جواب کتاب مقایسه کنید.

 • مسائل و تمرین های کتاب را بدون نگاه کردن به پاسخ آن حل کنید. توجه داشته باشید هیچ تمرینی را حذف نکنید.

 • در درس حسابان فرمول و روش های فراوانی وجود دارد. بنابراین برای حل آن فقط از یک روش استفاده نکنید.

 • برای بالا بردن سرعت عمل خود در حل مسائل باید تعداد زیادی تمرین حل کنید.

 • دفترچه ای برای یادداشت نکات، فرمول ها و راه حل های مناسب در نظر بگیرید.

 • درس حسابان را مفهومی بخوانید. فرمول ها را حفظ نکنید.

  زیرا راه حل مسائل حسابان بسیار متنوع است و هنگام حل مسئله با مشکل مواجه می شوید.

 • برای تمرین از نمونه سوالات سال های قبل استفاده کنید.

 • به دو فصل آخر توجه ویژه داشته باشید.

  دو فصل آخر 9 نمره در امتحان نهایی دارد. اگر این دو فصل را کامل مطالعه کنید با توجه به تیپ سوالاتی آن به راحتی می توانید نمره بگیرید.

 • فصل 1 و 2 و 3 دارای گستردگی مطالب است.

  این مطالب را باید در طی سال دوره کنید، زیرا سریع فراموش می شوند.روش مطالعه درس حسابان در کل با سایر دروس متفاوت است.

  برای مطالعه هر درس، روش های متفاوتی را امتحان کنید.

 

گام به گام حسابان دو فصل 5 درس اول

کاردر کلاس صفحه 113و 114 و 115

فعالیت صفحه 115-116

فعالیت صفحه 116

فعالیت صفحه 120 و 121

کار در کلاس صفحه 121

فعالیت صفحه 122

کار در کلاس صفحه 124

تمرین صفحه 125

 

حل المسائل حسابان دو بازگشت به حل حسابان 2 فصل 5

 

نوشته های مرتبط

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 صفحه 115

کتاب درسی حسابان دو

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 59

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 61

حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 122

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس سوم

ارسال دیدگاه