UA-125485935-1
اکسترمم های یک تابع و توابع صعودی و نزولی حسابان-دو دوازدهم کاربردهای مشتق

گام به گام حسابان دو فصل 5 کاردرکلاس124

حل تمرین حسابان 2 فصل 5 درس اول کار درکلاس صفحه 124

گام به گام حسابان دو فصل 5 کاردرکلاس124

دوستان عزیز،در این نوشته،گام به گام حسابان دو فصل 5 کاردرکلاس124،براتون قرار دادم .

امیدوارم که با مطالعه این تمرینات بتونید نتیجه خیلی خوبی در امتحانات پایانی بگیرید.

منتظر نظرات خوبتون هستم.

روش مطالعه درس حسابان

 • ابتدا باید ابزارهای آموزشی را در این درس اولویت بندی کنید.

  اولویت بندی ابزار آموزشی در درس حسابان به این صورت است: کلاس، جزوه معلم، کتاب درسی و کتاب کمک درسی!

 • درس حسابان را از همان اول سال در کلاس درس به خوبی یاد بگیرید.

  در همه جلسات کلاس شرکت کنیدو با معلم پیش بروید.

 • پس از یادگیری مطالب در همان روز تمرین های مربوط به مباحث را حل کنید.

 • تا زمانی که مبحثی را کامل یاد نگرفته اید، تمرین حل نکنید.

 • مثال های داخل متن را بدون نگاه کردن به پاسخ آن حل کنید. سپس با جواب کتاب مقایسه کنید.

 • مسائل و تمرین های کتاب را بدون نگاه کردن به پاسخ آن حل کنید. توجه داشته باشید هیچ تمرینی را حذف نکنید.

 • در درس حسابان فرمول و روش های فراوانی وجود دارد. بنابراین برای حل آن فقط از یک روش استفاده نکنید.

 • برای بالا بردن سرعت عمل خود در حل مسائل باید تعداد زیادی تمرین حل کنید.

 • دفترچه ای برای یادداشت نکات، فرمول ها و راه حل های مناسب در نظر بگیرید.

 • درس حسابان را مفهومی بخوانید. فرمول ها را حفظ نکنید.

  زیرا راه حل مسائل حسابان بسیار متنوع است و هنگام حل مسئله با مشکل مواجه می شوید.

 • برای تمرین از نمونه سوالات سال های قبل استفاده کنید.

 • به دو فصل آخر توجه ویژه داشته باشید.

  دو فصل آخر 9 نمره در امتحان نهایی دارد. اگر این دو فصل را کامل مطالعه کنید با توجه به تیپ سوالاتی آن به راحتی می توانید نمره بگیرید.

 • فصل 1 و 2 و 3 دارای گستردگی مطالب است.

  این مطالب را باید در طی سال دوره کنید، زیرا سریع فراموش می شوند.روش مطالعه درس حسابان در کل با سایر دروس متفاوت است.

  برای مطالعه هر درس، روش های متفاوتی را امتحان کنید.

یادآوری:

تشخیص صعودی یا نزولی بودن یک تابع:

مقدار مشتق یک تابع در یک نقطه برابر است با شیب خط مماس بر نمودار تابع در آن نقطه.

از طرفی برای یک تابعو نمودار آن از جمله صعودی و نزولی f می توان ویژگی هایی از تابع f ′ آشنا شدیم.

اکنون خواهیم دید که با بررسی مشتق تابع می توان ویژگی هایی از تابع f ونمودار آن از جمله صعودی و نزولی بودن تابع را مشخص نمود.

قضیه:
فرض کنیم تابع fبر بازه [a,b] پیوسته و بر بازه (a,b) مشتق پذیر باشد در این صورت:

الف)اگر به ازای هر xدر(a,b)   

f ′ (x) > 0آنگاه تابع fبر [a,b] صعودی اکید می باشد.

ب)اگر به ازای هر xدر(a,b)  

f ′ (x) < 0 آنگاه تابع fبر [a,b]نزولی اکید می باشد.

پ)اگر به ازای هر xدر(a,b) 

،f ′ (x) = 0 آنگاه تابع fبر [a,b]یک تابع ثابت می باشد.

سوال:

گام به گام حسابان دو فصل 5 کاردرکلاس124

جواب 

گام به گام حسابان دو فصل 5 کاردرکلاس124

 

فعالیت صفحه 122 بازگشت به فصل 5 درس 1 تمرین صفحه 125

 

کتاب درسی حسابان دو

نوشته های مرتبط

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

گام به گام حسابان دو تمرین صفحه 136

کتاب درسی ریاضی و آمار سه

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 59

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 صفحه 115

گام به گام گسسته فصل 3

ارسال دیدگاه