اعمال روی توابعتابعحسابان یکیازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

( حل  کاردرکلاس ص 45 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-چند جمله ای ها

2- توابع گویا

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

جواب:الف

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

جواب:ب

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

جواب:پ

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

جواب:ت

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

خلاصه دررس:

توابع گویا:

هر تابع به شکل ​\( f(x) = \frac{{P(x)}}{{Q(x)}} \)​رایک تابع گویا می نامیم ،که در آن

\( P(x),Q(x) \)​چند جمله ای هستند،وچند جمله ای  (Q(x هیچ گاه صفر نیست.

تعریف چند جمله ای:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

در این مثال چندجمله‌ای دارای 3 جمله است. یک چند‌جمله‌ای می‌تواند موارد زیر را داشته باشد:

 • اعداد ثابت: همانند 3 یا 20 یا ½

 • متغیرها: همانند x یا y

 • توان ها: مانند 2 در y2، اما فقط 0 و 1 و 2 و 3 مجاز هستند.

چند‌جمله‌ای‌ها می‌توانند به وسیله جمع، تفریق، ضرب و تقسیم ترکیب شوند. مگر در حالتی که بر یک متغیر تقسیم صورت گیرد. در واقع تقسیم بر یک متغیر، همانند عبارت زیر نادرست است:

2/x

بنابراین یک چند‌جمله‌ای می‌تواند اعداد ثابت، متغیرها و توان‌ها را داشته باشد؛ اما تقسیم بر یک متغیر مجاز نیست.

چند‌جمله‌ای است یا نه

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

به عبارات زیر چند‌جمله‌ای گفته می‌شود:

3x      ,      x – 2      ,      -6y2 – (7/9)x      ,      3xyz + 3xy2z – 0.1xz – 200y + 0.5      ,      512v5+ 99w5      ,      5

 

 

در مثال‌های فوق می‌بینیم که حتی عدد 5 نیز یک چند‌جمله‌ای است، چون در واقع چندجمله‌ای متشکل از یک جمله هم قابل قبول است، و این مقدار عدد ثابت نیز می‌تواند باشد. ولی موارد زیر چندجمله ای نیستند:

 • 3xy-2 چند‌جمله‌ای نیست، چون توان 2 مجاز نیست (فقط باید اعداد غیر منفی باشد مانند  0، 1، 2، …

 •  کسر 2 بر x+2 مجاز نیست، چون تقسیم بر متغیر مجاز نیست.

 • کسر 1 بر x نیز همچنین.

 • x√ نیز چند‌جمله‌ای نیست، چون توان 1/2 مجاز نیست.

این موارد همگی چندجمله‌ای هستند:

 • x/2 قابل قبول است، چرا که تقسیم بر عدد ثابت مجاز است

 • 3x/8 نیز به همان دلیل قابل قبول است

 • 2√ نیز قابل قبول است، چرا که یک عدد ثابت است (…1.4142 =)

یک‌جمله‌ای، دو‌جمله‌ای و سه‌جمله‌ای

چندجمله ای‌ها را می‌توان با تعداد جمله‌هایشان دسته‌بندی نمود:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

چند‌جمله‌ای‌ها می‌توانند جملات بسیاری داشته باشند. تعداد جملات یک چند‌جمله‌ای کاملاً دلخواه است و درصورت نیاز بیش از حد تصور نیز می‌تواند باشد، اما نمی‌توان بی نهایت جمله برای آن در نظر گرفت.

متغیرها

 • چندجمله‌ای ها ممکن است هیچ متغیری نداشته باشند.

مثال: 21 یک چندجمله‌ای است و یک جمله دارد که عددی ثابت است.

 • یا می توانند یک متغیر داشته باشند

مثال: x– 2x+ x سه جمله دارد، اما فقط یکی از آنها متغیر ( x ) است.

 • یا می توانند دو متغیر یا بیشتر داشته باشند

مثال: xy– 5x2z دارای دو جمله و سه متغیر است ( x ،y و z)

 

 

صفحه 41 گام به گام حسابان یک فصل دو درس دو صفحه 42

گام به گام حسابان یک فصل دو درس دو

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 45

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 46

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 47

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 49

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 50

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 51

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

کتاب درسی حسابان یک

آیتم های مشابه

ترکیب توابع در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

سوال امتحانی تشخیص تابع

ریاضی دو (ریاضی یازدهم تجربی)

مدیر

آزمون معادله درجه دوم یازدهم متوسط سطح 1

مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 55

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 4

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید