انواع تابع حسابان یک

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

( حل  تمرینات  ص52 و53 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-توابع جز صحیح

2- رسم توابع جز صحیح

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

جواب:کافی است نمودار را نسبت به محور x ها قرینه کنیم:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

جواب:قرینه ی نمودار را نسبت به محور x ها رسم میکنیم:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

 

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 52

جواب:

الف)تابع است

ب)تابع نیست چون y نمیتواند هر عددی باشد

پ)تابع است

ت)تابع نیست

ث)تابع نیست

ج)تابع ایست

 

 

 

جواب:مساوی اند

 

 

 

تابع جز صحیح:

جزء صحیح چیست؟

ابتدا به چند جمله زیر توجه کنید:

  • جزء صحیح عدد 22/35 عدد 2 است.

  • جزء صحیح عدد ، عدد  است.

  • جزء صحیح عدد ، عدد −1 است.

ویژگی مشترک سه عبارت بالا چیست؟ همان‌طور که شما هم پی برده‌اید، برای نوشتن جزء صحیح یک عدد،

نزدیک‌ترین عدد صحیح کوچک‌تر یا مساوی با آن را نوشته‌ایم. در حقیقت می‌توان گفت،

عبارت جزء صحیح یک عدد، معادل عبارت نزدیک‌ترین عدد صحیح کوچک‌تر یا مساوی با آن عدد است. برای تعریف جزء صحیح،

معمولاً عبارت‌ بزرگ‌ترین عدد صحیح کوچک‌تر یا مساوی را نیز به‌کار می‌برند. توابع جزء صحیح را «تابع کف» (Floor Function) نیز می‌نامند.

تعریف تابع جز صحیح:

 جزء صحیح ، عدد صحیح منحصر به فرد  است که در رابطه زیر صدق می‌کند:

جزء صحیح

خواص تابع جزء صحیح

فرض کنید  (که  یک عدد صحیح است)، آن‌گاه داریم:

  1.   اگر و تنها اگر 

  2.   اگر و تنها اگر 

  3.   اگر و تنها اگر 

  4.   اگر و تنها اگر 

  5.  

  6.  

 

صفحه 50 گام به گام حسابان یک فصل دو درس دو صفحه 51

کتاب درسی حسابان یک

Related posts

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 42

سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 15

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert