وبلاگ

حسابان یک وارون تابع یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

( حل  کاردرکلاس وفعالیت ص57 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1- تابع یک به یک

2-محاسبه ضابطه تابع وارون

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

این توابع یک به یک نیستند چون خطی موازی محور x ها وجود دارد که نمودار آنها را در بیش از یک نقطه قطع می کند

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

جواب:چون هر خط موازی محورxها نمودار تابع را فقط در یک نقطه قطع می کند

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

جواب:اگر x=3 را درون ماشین f  قرار دهیم جواب 11 می شود و اگر عدد 11 را در ماشین f-1 قرار دهیم جواب 3 می شود

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

سوال امتحانی

اگر تابع \LARGE f(x) به صورت زیر باشد وارون آن را بدست آورید

\LARGE f(x)=\sqrt[3]{x+3}

\LARGE \Rightarrow x=\sqrt[3]{y+3}

\LARGE \Rightarrow x^{3}=y+3

\LARGE \Rightarrow x^{3}-3=y

\LARGE \Rightarrow y=f^{-1}(x)=x^{3}-3

 

گام به گام حسابان یک فصل دو درس سه

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 55

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 56

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 60

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

کتاب درسی حسابان یک

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *