تابعحسابان یکوارون تابع

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

( حل  تمرین ص62 و63 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-بررسی وارون پذیر بودن تابع

2-بررسی یک به یک بودن تابع

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

جواب:اگر اعضای یک خانواده را به عنوان دامنه و منزل مسکونی آنها را برد در نظر بگیریم تابعی که

این اعضای خانواده را به منزل مسکونی آنها نسبت می‌دهد یک به یک نیست زیرا

به ازای هر شخص که عضو خانواده چند نفری است منزل جداگانه ای در همان خانه وجود ندارد.

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

جواب:این دو تابع یک به یک نیستند پس وارون ندارند

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

جواب:با توجه به نمودار تابع یک به یک است در نتیجه وارون پذیر است:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

جواب:با توجه به نمودار تابع یک به یک است در نتیجه وارون پذیر است:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

جواب:با توجه به نمودار تابع یک به یک نیست در نتیجه وارون پذیر نیست.

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62


جواب:با توجه به نمودار تابع یک به یک است در نتیجه وارون پذیر است:

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

جواب:t زمان را نشان می دهد پس t≥0 در نتیجه برای مقادیر نامنفی t  تابعی یک به یک است

در فیزیک به این معنی است که به ازای هر زمان مختلف سنگ در دو ارتفاع مختلف قرار دارد

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

تابع یک به یک:

اگر تابعی وارون پذیر باشدآن را یک به یک نامیم. به عبارت دیگر ،

به تابعی که در آن هر خروجی ناشی از فقط یک ورودی باشد، یک به یک گفته می‌شود.

در حقیقت برای بوجود آوردن تابعی یک به یک، نمی‌توان از دو یا چند عضو از A به سمت یک B، برداری رسم کرد.

در ادامه دو تابع یک به یک و غیر یک به یک نشان داده شده‌اند.

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

همان‌گونه که مشاهده می‌کنید در تابع سمت چپ دو عضو از مجموعه A به یک عضو از B مرتبط شده‌اند،

بنابراین نمی‌تواند یک به یک باشد. از طرفی در تصویر سمت راست، هر عضو از B،

تنها یک بار انتخاب شده، بنابراین تابع یک به یک است.

تشخیص یک به یک بودن تابع با استفاده از نمودار آن:

به طور کلی می توان گفت که یک تابع در صورتی یک به یک است که هر خط موازی محور xها،نمودار آن راحداکثر در یک نقطه قطع کند.

رسم تابع یک به یک:

اگر fیک تابع یک به یک باشد، برای به دست آوردن نمودار تابع وارون آن کافی است

قرینهٔ fرا نسبت به خط y=x(نیمساز ربع اول وسوم)به دست آوریم.

گام به گام حسابان یک فصل دو درس سه

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 54

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 55

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 56

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 57

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 59

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 60

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 62

کتاب درسی حسابان یک

 

آیتم های مشابه

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 26

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 3

مدیر مدیر

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

مدیر مدیر

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 56

مدیر مدیر

آزمون معادله درجه دوم یازدهم متوسط سطح 1

مدیر

فیلم تست معادله درجه دوم

مدیر

6 دیدگاه ها

مریم 29 نوامبر 2020 at 7:16 ب.ظ

خسته نباشیدقسمت ت نمودارازمبدامختصات نمی گذرد چون اگر0بدیم متقابلاyصفرنمی شود

پاسخ
مدیر کل 08 دسامبر 2020 at 2:43 ب.ظ

با سلام بسیار از شما سپاسگزارم
درست شد

پاسخ
مدیر کل 27 دسامبر 2020 at 8:16 ب.ظ

متشکرم درست شد

پاسخ
M 29 نوامبر 2020 at 7:18 ب.ظ

سلام خسته نباشیدسوال3 قسمت ت نمودارازمبدامختصات نمی گذردخیلی ممنون جواباخیلی کامل هست

پاسخ
مدیر کل 08 دسامبر 2020 at 2:43 ب.ظ

با سلام بسیار از شما سپاسگزارم
درست شد

پاسخ
مدیر کل 27 دسامبر 2020 at 8:15 ب.ظ

درست شد

پاسخ

دیدگاهی بنویسید