UA-125485935-1
اعمال روی توابع حسابان یک یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63

( حل فعالیت ص 63 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف جمع دو تابع

2-محاسبه دامنه مجموع دو تابع

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63

خلاصه درس:

برای توابع نیز مانند مجموعه‌ها ، یا خود تناظرها می‌توان عملیات جبری را تعریف نمود که باید تابع مورد نظر ، تابع حقیقی باشد. 

 تابع با مقدار حقیقی روی مجموعه X:

یک تابع حقیقی روی مجموعه X تابعی است مانند f: X→R از مجموعه X به مجموعه اعداد حقیقی 

تعریف مجوع دوتابع :

اگر fوgدو تابع باشند ،f+g تابعی است که دامنه آن مجموعه ​\( {D_f} \cap {D_g} \)​است و به صورت زیر تعریف می شود:

\( x \in {D_f} \cap {D_g} \)​ و​\( f + g(x) = f(x) + g(x) \)

 به طور کلی اگر fوgدو تابع باشند،توابع​\( f + g,f – g,f \times g,\frac{f}{g} \)​به صورت زیر تعریف می شوند:

و​\( {D_{f + g}} = {D_f} \cap {D_g} \)​​\( f + g(x) = f(x) + g(x) \)

\( {D_{f – g}} = {D_f} \cap {D_g} \)​و​\( f – g(x) = f(x) – g(x) \)

\( {D_{f \times g}} = {D_f} \cap {D_g} \)​و​\( f \times g(x) = f(x) \times g(x) \)

\( \frac{f}{g}(x) = \frac{{f(x)}}{{g(x)}},{D_{\frac{f}{g}}} = {D_f} \cap {D_g} – \left\{ {x\left| {g(x) = 0} \right.} \right\} \)

 فرض كنيد گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 مطلوب است : 
(الف) . گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 
(ب) . گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 
(ج) . گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 
(د) . گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 
همچنين در هريك از موارد فوق ، قلمرو وبرد تابع حاصل را معين كنيد . 
حل : 
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 
قلمرو img بازه گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 و قلمرو img بازه گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 است بنابراين در قسمتهاي (الف) ، (ب) و (ج) قلمرو توابع حاصل برابر گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 است

در قسمت (د) مخرج به ازاي گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 برابر صفر است بنابراين بايد 4 را از قلمرو حذف كرد ، پس قلمرو گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 بازه گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 است . 

 

صفحه 60 گام به گام حسابان یک فصل دو درس چهار صفحه 62

کتاب درسی حسابان یک

 

نوشته های مرتبط

سوال امتحانی تابع ثابت

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 12

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص107

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

گام به گام حسابان یک فصل یک ص 3

گام به گام آمار و احتمال فصل چهار ص116

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید