وبلاگ

اعمال روی توابع حسابان یک یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 65

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 65

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 65

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 65

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 65

( حل فعالیت  ص65 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف اعمال جبری روی  دو تابع

2-محاسبه دامنه مجموع ،تفریق،حاصلضرب وتقسیم دو تابع

جواب:برای رسم هر قسمت کافی است در x های مشترک y ها را با هم جمع تفریق ضرب یا تقسیم کنیم:

خلاصه درس:

برای توابع نیز مانند مجموعه‌ها ، یا خود تناظرها می‌توان عملیات جبری را تعریف نمود که باید تابع مورد نظر ، تابع حقیقی باشد.

 تابع با مقدار حقیقی روی مجموعه X:

یک تابع حقیقی روی مجموعه X تابعی است مانند f: X→R از مجموعه X به مجموعه اعداد حقیقی

 فرض كنيد گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 مطلوب است :
(الف) . گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63
(ب) . گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63
(ج) . گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63
(د) . گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63
همچنين در هريك از موارد فوق ، قلمرو وبرد تابع حاصل را معين كنيد .
حل :
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63
قلمرو img بازه گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 و قلمرو img بازه گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 است بنابراين در قسمتهاي (الف) ، (ب) و (ج) قلمرو توابع حاصل برابر گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 است

در قسمت (د) مخرج به ازاي گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 برابر صفر است بنابراين بايد 4 را از قلمرو حذف كرد ، پس قلمرو گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 بازه گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63 است .

گام به گام حسابان یک فصل دوم درس چهار

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 64

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 65

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

کتاب درسی حسابان یک

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *