وبلاگ

اعمال روی توابع تابع حسابان یک یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

( حل کاردرکلاس وفعالیت  ص66 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-مجموع دو تابع ورسم نمودار آن

2-تعریف ترکیب دو تابع

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

جواب:کافی است به جای x های مشترک مقادیر y ها را با هم جمع کنیم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

جواب:یعنی ۳۲ درجه فارنهایت صفر درجه سانتی‌گراد است

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

جواب:یعنی صفر درجه سانتی گراد برابر ۲۷۳ درجه کلوین است.  

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

جاخالی اول:(f(x

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

خلاصه درس:

برای توابع نیز مانند مجموعه‌ها ، یا خود تناظرها می‌توان عملیات جبری را تعریف نمود که باید تابع مورد نظر ، تابع حقیقی باشد.

 تابع با مقدار حقیقی روی مجموعه X:

یک تابع حقیقی روی مجموعه X تابعی است مانند f: X→R از مجموعه X به مجموعه اعداد حقیقی

سوالی از جمع و تفریق توابع

اگر fوgدو تابع به صورت زیر باشند

\LARGE f=\left \{ (1,2),(2,3),(3,5) \right \} g=\left \{ (1,3),(2,-4),(4,8) \right \}

مقدار \LARGE 2f+g را حساب کنید

\LARGE (2f+g)(1)=2f(1)+g(1)=2(2)+3=7

 

\LARGE (2f+g)(2)=2f(2)+g(2)=2(3)-4=2

 

 

\LARGE 2f+g=\left \{ (1,7),(2,2) \right \}

گام به گام حسابان یک فصل دوم درس چهار

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 64

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 65

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

کتاب درسی حسابان یک

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *