وبلاگ

اعمال روی توابع حسابان یک یازدهم

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

( حل تمرین ص69 کتاب درسی حسابان یک )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-جمع وتفریق وضرب وتقسیم روی توابع

2-محاسبه ضابطه ترکیب دو تابع

3-محاسبه دامنه ترکیب دو تابع

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69
گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

جواب:الف)نادرست است زیرا:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

ب)درست است زیرا:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

پ)درست است زیرا:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

ت)نادرست است زیرا:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

ث)نادرست است زیرا:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

ج)درست است زیرا ضرب توابع خاصیت جا به جایی دارد

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

جواب:توجه کنید هیچ مقداری برای x یافت نمی شود پس: Dgof=ø از طرفی

با توجه به این دامنه نتیجه می شود که ترکیب (gof(x غیر ممکن است

 

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

جواب:برای بدست اوردن دامنه باید از تعریف استفاده کرد زیرا با ساده کردن عبارات ممکن است قسمتی از دامنه حذف شود:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

جواب:توابع f و g را روی اعداد طبیغی تعریف می کنیم:

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

خلاصه درس:

برای توابع نیز مانند مجموعه‌ها ، یا خود تناظرها می‌توان عملیات جبری را تعریف نمود که باید تابع مورد نظر ، تابع حقیقی باشد.

 تابع با مقدار حقیقی روی مجموعه X:

یک تابع حقیقی روی مجموعه X تابعی است مانند f: X→R از مجموعه X به مجموعه اعداد حقیقی

​ ترکیب دو تابع:

اگر fوg دو تابع باشند زیر باشند \LARGE fog(x) را حساب کنید

\LARGE f(x)=5x^{_{2}}+3x-2

\LARGE g(x)=\sqrt{x-5}

\LARGE fog(x)=f(g(x))=5g(x)^{2}+3g(x)-2

\LARGE =5(\sqrt{x-5})^{2}+3(\sqrt{x-5})-2

گام به گام حسابان یک فصل دوم درس چهار

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 63

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 64

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 65

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 66

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 68

گام به گام حسابان یک فصل دو ص 69

کتاب درسی حسابان یک

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *