جهت تقعر نمودار یک تابع و نقطهٔ عطف آنحسابان-دودوازدهمکاربردهای مشتقگام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دو

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دو

دوستان در این نوشته ،گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دو براتون گذاشتم .

امیدوارم با حل تمرینات حسابان دو فصل 5  اشکالاتتون رفع بشه و از خوندن این مطالب لذت ببرید.

 

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم

 

 

 

 

 

 

یادآوری:

نقطه عطف:

فرض کنیم تابع fدر نقطه cپیوسته باشد .در این صورت این نقطه عطف خواهد بود اگر شرایط زیر را داشته باشد:

1-نمودار fدر این نقطه مماس داشته باشد.

2-جهت تقعر در این نقطه تغییر کند.

اگر مشتق اول تابع در نقطه ای صفر شود و جهت تقعر منحنی در همسایگی آن نقطه تغییر کند به این نقطه ،نقطه ی عطف می گویند.

چنانچه مشتق دوم تابع بزرگتر از صفر باشد تقعر رو به بالا و اگر مشتق دوم کوچکتر از صفر باشد تقعر رو به پایین می باشد.

به عبارتی دیگر ، یک نقطهٔ عطف، نقطه‌ای بر روی یک خم است که خمیدگی آن خم در آن نقطه تغییر جهت می‌دهد.

در واقع در نقطهٔ عطف جهت تقعر عوض می‌شود.

به عبارت دیگر علامت مشتق دوم یک تابع، قبل و بعد از نقطهٔ عطفش بر روی تابع تغییر می‌کند. (مثبت به منفی یا بالعکس)

نقطه اکسترمم نسبی:

به نقاط ماکزیمم و یا می نیمم تابع اکسترمم نسبی می گویند .

در این نقاط نیز مشتق اول تابع صفر می باشد ولی فرق این نقاط با نقطه عطف انستکه جهت تقعر تابع  در این نقاط تغییر  نمی کند .

گام به گام حسابان 2 فعالیت صفحه 128

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس صفحه 130

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس صفحه 132

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس صفحه 135

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 136

 

حل المسائل کتاب درسی حسابان 2 فصل 5 درس اول حل المسائل کتاب درسی حسابان 2 فصل 5 گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس سوم

کتاب درسی حسابان دو

آیتم های مشابه

زیست سه(زیست دوازدهم)

مدیر

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 62

کتاب درسی هندسه 3

گام به گام حسابان دو فصل 5

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 66

حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 122

دیدگاهی بنویسید