حسابان-دو دوازدهم رسم نمودار تابع کاربردهای مشتق گام به گام حسابان 2 فصل پنجم

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس سوم

حل المسائل فصل 5 درس سوم

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس سوم

دوستان در این نوشته، گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس سوم براتون گذاشتم.

امیدوارم بعد از مطالعه این بخش اشکالاتتون رفع بشه.

 

 

گام-به-گام-حسابان-2-فصل-5-درس-سوم

می دانیم که هر تابع مانندf به ازای هر ​\( x\varepsilon f \)​دقیقا یک مقدار برای y بدست می دهد که​\( y=f(x) \)

وزوج مرتب ​\( (x,y) \)​ یک نقطه در دستگاه مختصات مشخص می کند.

نمودار یک تابع، شکلی است که از همهٔ این نقاط ​\( (x,y) \)​به ازای تمام ​\( x\varepsilon D_{f} \)​تشکیل شده است.

 از آنجا که هر بازهٔ زیرمجموعهٔR تعداد بیشماری عضو دارد لذا هیچ گاه نمی توان با قلم و کاغذ نمودار یک تابع را به طور کاملاً دقیق رسم کرد. در سال های گذشته با رسم نمودار توابع خطی و درجهٔ 2 به کمک نقطه یابی آشنا شده اید.

در این درس با به کارگیری مطالبی که قبلاً گفته شد نقاط مهمی از نمودارتابع را به دست آورده و

به برخی ویژگی های آن تابع پی می بریم و با استفاده از آنها شکل تقریبی تابع را رسم می کنیم.

تعریف تابع همو گرافیک:

به هر تابع به صورت ​\( f(x)=\frac{ax+b}{cx+d} \)​که در آن ​​\( c\neq 0 \)​می باشد ،یک تابع همو گرافیک می گویند.

گام به گام حسابان 2 تمرین صفحه 144

 

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس دوم حل المسائل کتاب درسی حسابان 2 فصل 5 حل المسائل کتاب درسی حسابان 2 فصل 5 درس اول

 

کتاب  درسی حسابان دو

 

نوشته های مرتبط

گام به گام حسابان 2 کار در کلاس 130

گام به گام حسابان دو فصل 5

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 59

کتاب درسی حسابان دو

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 62

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 61

ارسال دیدگاه