UA-125485935-1
تابع دهم ریاضی و آمار یک مفهوم تابع

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 58

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58

دوستان ،در این نوشته گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58 

(فعالیت وکاردرکلاس ص58 ,59 کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این فعالیت در کتاب چاپ سال 98 در ص 42,43قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف متغیر مستقل

2-تعریف متغیر وابسته

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58

 

جواب :بله

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58

جواب :بله

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58

جواب:مساحت ومحیط دایره وابسته به تغییرات شعاع دایره هستند.

با تغییر کردن شعاع مساحت هم تغییر میکنی.

بنابراین rمتغیر مستقل و sوpمتغیر وابسته اند.

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 58

خلاصه درس:

متغیرهایی که در آزمایش‌ها یا مدل‌سازی‌ها استفاده می‌شوند، می‌توانند به سه نوع تقسیم شوند.

 «متغیر وابسته»، «متغیر مستقل»، و سایر متغیرها.

«متغیر وابسته» خروجی یا نتیجه، یا چیزی آزمون شده را نشان می‌دهد برای بررسی اینکه آیا آن، واقعاً نتیجه است.

«متغیرهای مستقل» ورودی‌ها یا علّت‌ها، یا چیزهای آزمون شده را نشان می‌دهد، برای بررسی اینکه آیا واقعاً آن‌ها علّت هستند.

متغیرهای دیگر هم ممکن است بر حسب دلایل متنوعی مشاهده بشوند.

متغیر از نظر لغوی به معنی چیزی است که تغییر می‌کند و از لحاظ علمی مفهومی است که

می تواند از لحاظ مقدار تغییر کند و بیش از دو یا چند ارزش یا عدد به آن اختصاص داده شود.

در تحقیق، متغیر به ویژگی هایی اطلاق می شود که می توان آنها را مشاهده یا اندازه گیری کرد و

دو یا چند ارزش یا عدد را جایگزین آنها نمود. عدد یا ارزش نسبت داده به متغیر نشان دهندۀ

تغییر از یک فرد به فرد دیگر یا از یک حالت به حالت دیگر است.

در تحقیق، متغیر آن عنصری است که محقق دقیقا قصد اندازه گیری آنرا دارد به همین دلیل ضروری است

دیگران درک مشخصی از آن بر اساس تعریفی که محقق ارائه می کند داشته باشند.

 مثلاً در پژوهش «بررسی میزان استرس امتحان و ارتباط آن با نمره امتحان دانش آموزان »،

موارد زیر جزو متغیرهایی هستند که باید مورد مطالعه قرار گیرند.

 الف. میزان استرس امتحان               ب. نمره امتحان

 

 

صفحه 52
ریاضی و آمار یک فصل سه درس یک
صفحه 53

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

تعریف دنباله در ریاضی

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 12

بارم بندی جغرافیای ایران واستان شناسی

کتاب درسی علوم وفنون ادبی 1

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 22

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 62

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید