UA-125485935-1
تابع دهم ریاضی و آمار یک مفهوم تابع

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 61

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 61

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 61

دوستان ،در این نوشته گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 61

(پرسش متن ص60وفعالیت ص61 کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این فعالیت در کتاب چاپ سال 98 در ص 45قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف تابع 

2- مولفه اول ودوم در تعریف تابع

3- تشخیص تابع از روی نمودار آن

پرسش متن ص60:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 61

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 61

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 61

جواب:از آنجا که هر دانش آموز در درس فیزیک یک نمره کسب می کند این نمودار تابع است

به عبارتی دیگر از هر عضو از مجموعه اول تنها یک پیکان خارج شده است.

جواب:تابع نیست زیرا از عضو مجموعه اول دو پیکان خارج شده مثلا عدد 2 هم متناظر با 2 است هم با -2

تابع است زیرا هر عضو از مجموعه اول به یک عضو از مجموعه دوم متناظر شده است

جواب:تابع نیست زیرا از 2 دو پیکان خارج شده است به عبارتی دیگر 2 هم با 4 متناظر شده هم با 5

تابع است زیرا هر عضو از دامنه یکبار تکرار شده است 

تابع نیست زیرا عدد 4 هم با 1 وهم با 2 متناظر شده است.

تابع است زیرا مولفه اول یکسان ومولفه دوم نابرابر ندارد.

تابع است زیرا مولفه اول یکسان ومولفه دوم نابرابر ندارد.

تابع نیست زیرا 2 هم با 2 وهم با 4 متناظر شده است.

خلاصه درس:

تعریف تابع:

به‌طور ساده می‌توان گفت که به قاعده‌های تناظری که به هر ورودی خود یک و فقط یک خروجی نسبت می‌دهند، تابع گفته می‌شود.

در ابتدا بهتر است برای هر تابع یک نام تعیین کنیم. معمول ترین اسم  f است،

اما می‌توانیم نام‌های دیگری همچون  g روی تابع بگذاریم. هر چند هر نامی می‌توان روی تابع گذاشت؛

ولی بهتر است از حروف کوچک انگلیسی استفاده شود.

به تصویر زیر توجه کنید:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 61

x فقط یک نماد است

زیاد نگران x در مقابل نام تابع نباشید، چون به این دلیل آنجا نوشته شده است که

فقط به ما نشان دهد ورودی به کجا می‌رود و چه اتفاقی برای آن می‌افتد. این مقدار x می‌تواند هر چیزی باشد.

 

صفحه 53
ریاضی و آمار یک فصل سه درس یک
صفحه 58

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

سوال امتحانی تعریف تابع

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 44

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 48

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 17

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص66

بارم بندی درس تربیت بندی

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید