UA-125485935-1
تابع دهم ریاضی و آمار یک مفهوم تابع

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 62

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 62

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 62

دوستان ،در این نوشته گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 62

(فعالیت ص62 کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این فعالیت در کتاب چاپ سال 98 در ص 46قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-تعریف تابع 

2- مولفه اول ودوم در تعریف تابع

3- تشخیص تابع از روی نمودار آن

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 62
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 62

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 62

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 62

خلاصه درس:

تعریف تابع:

به‌طور ساده می‌توان گفت که به قاعده‌های تناظری که به هر ورودی خود یک و فقط یک خروجی نسبت می‌دهند، تابع گفته می‌شود.

در ابتدا بهتر است برای هر تابع یک نام تعیین کنیم. معمول ترین اسم  f است،

اما می‌توانیم نام‌های دیگری همچون  g روی تابع بگذاریم. هر چند هر نامی می‌توان روی تابع گذاشت؛

ولی بهتر است از حروف کوچک انگلیسی استفاده شود.

به تصویر زیر توجه کنید:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 61

x فقط یک نماد است

زیاد نگران x در مقابل نام تابع نباشید، چون به این دلیل آنجا نوشته شده است که

فقط به ما نشان دهد ورودی به کجا می‌رود و چه اتفاقی برای آن می‌افتد. این مقدار x می‌تواند هر چیزی باشد.

به جای x هر چیزی دیگری می‌توانیم بنویسیم.

یک تابع قوانین ویژه‌ای دارد:

  • تابع همواره باید به همه ورودی‌های ممکن پاسخ دهد

  • و تنها برای هر ورودی نیز تنها یک رابطه خواهد داشت.

این قوانین می توانند در یک جمله نوشته شوند:

تعریف رسمی یک تابع

یک تابع هر عضو یک مجموعه را دقیقا با یک عضو از یک مجموعه دیگر مرتبط می‌کند (امکان دارد همان مجموعه باشد).

دو نکته مهم

1- عبارت «هر عضو…» به این معنی است که هر عضو در مجموعه X به برخی اعضای مجموعه Y مرتبط است.

می‎گوییم که تابع، مجموعه X را پوشش می‎دهد، یعنی تمامی اعضای آن را مرتبط می کند.

اما برخی از اعضای Y ممکن است کلا مرتبط نباشند، که ایرادی ندارد.

 

صفحه 58
ریاضی و آمار یک فصل سه درس یک
صفحه61

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص26

بارم بندی تاریخ 1،ایران وجهان باستان

بارم بندی درس هنر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص45

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 20

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 63

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید