UA-125485935-1
تابع دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی و آمار یک فصل سه نمودار تابع خطی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 69

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69

دوستان ،در این نوشته گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69

(تمرین ص69و70 کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این تمرین در کتاب چاپ سال 98 در ص 53و54و55قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-محاسبه دامنه وبرد تابع

2-تشخیص تابع از روی نمودار آن

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69

پاسخ:گزینه پ درست است حال با قرار دادن عدد 3

در ضابطه تابع گزینه پ می توان مقدار تابع را دراین نقطه پیدا کرد

\( f(3) = 2{(3)^3} – 4 = 54 – 4 = 50 \)

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 69
 

تعریف تابع:

به‌طور ساده می‌توان گفت که به قاعده‌های تناظری که به هر ورودی خود یک و فقط یک خروجی نسبت می‌دهند، تابع گفته می‌شود.

در ابتدا بهتر است برای هر تابع یک نام تعیین کنیم. معمول ترین اسم  f است،

اما می‌توانیم نام‌های دیگری همچون  g روی تابع بگذاریم. هر چند هر نامی می‌توان روی تابع گذاشت؛

ولی بهتر است از حروف کوچک انگلیسی استفاده شود.

به تصویر زیر توجه کنید:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص 61

x فقط یک نماد است

زیاد نگران x در مقابل نام تابع نباشید، چون به این دلیل آنجا نوشته شده است که

فقط به ما نشان دهد ورودی به کجا می‌رود و چه اتفاقی برای آن می‌افتد. این مقدار x می‌تواند هر چیزی باشد.

به جای x هر چیزی دیگری می‌توانیم بنویسیم.

یک تابع قوانین ویژه‌ای دارد:

  • تابع همواره باید به همه ورودی‌های ممکن پاسخ دهد

  • و تنها برای هر ورودی نیز تنها یک رابطه خواهد داشت.

این قوانین می توانند در یک جمله نوشته شوند:

تعریف رسمی یک تابع

تابع، مفهومی است که در آن هر عضو از یک مجموعه به

عضوی متناظر در مجموعه‌ای دیگر مرتبط می‌شود.

بنابراین مطابق با شکل زیر اگر یک عضو از مجموعه A،

به دو عضو از مجموعه B اختصاص داده شود، ارتباط ایجاد شده، تابع نیست.

تابع یک به یک و پوشا

صفحه 67
ریاضی و آمار یک فصل سه درس دو
صفحه 68

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

کتاب درسی علوم وفنون ادبی 1

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 77

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 63

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 38

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (کاربرد اتحاد چاق ولاغر)

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه