دهم ریاضی و آمار یک معادله و مسائل توصیفی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص32

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32

دوستان ،در این نوشته گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32

(تمرین  ص32 کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این فعالیت در کتاب چاپ سال 98 در ص 16قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

 

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32
گام به گام دهم انسانی فصل یک ص32
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32
گام به گام دهم انسانی فصل یک ص32
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32
گام به گام دهم انسانی فصل دو ص32

شکل کلی معادلات درجه اول(خطی):

هرمعادله به صورت ax + b =0 را که در آن a و b اعداد
حقیقی و a مخالف صفر است، یک معادلهٔ درجهٔ اول می نامند.

 

شکل کلی معادلات درجه دو:

معمولا شکل استاندارد معادلات درجه‌ دو به‌صورت زیر بیان می‌شوند:

گام به گام دهم انسانی فصل دو ص31

در رابطه بالا ضرایب a,b,c ثابت بوده و مقدار a غیرصفر است.

همچنین x همان مجهولی است که هدف از حل کردن معادله یافتن آن است.

در جدول زیر مثال‌هایی از معادلات درجه دوم ارائه شده است.

توجه داشته باشید که در مواقعی ممکن است شکل اولیه‌ی معادله به‌صورت استاندارد نباشد.

در چنین حالاتی می‌توان با جابجایی عبارات در طرفین معادله، شکل معادله را به‌صورت استاندارد درآورد.

 

مفهوم حل مسئله و مراحل آن

مشکلات و مسائل حل نشده، بخشی از زندگی همه ما هستند.

در این مقاله قصد داریم مفهوم حل مسئله عمومی و مراحل آن را توضیح دهیم.

پروسه حل یک مسئله در بسیاری از موارد می‌تواند یکسان باشد و با پیروی

از قواعدی قادر خواهید بود به حل مسئله بپردازید. هنگامی که

این مراحل به همراه منطق و مهارت‌های تصمیم‌گیری به کار گرفته شوند، می‌توان به نتایج خوبی دست یافت.

این مراحل توصیفی و تجویزی هستند یعنی می‌توان از آن‌ها برای نگاه به مسائل گذشته،

حال، آینده و رسیدن به راه حل، به روشی سیستماتیک و واضح استفاده نمود

به طوریکه برای بسیاری از شرایط قابل استفاده باشد. البته تحقیقات نشان می‌دهن

که برای دست یافتن به نتایج عالی و باکیفیت، لازم است یک شخص

از قدرت تصمیم‌گیری، تفکر انتقادی و خود ارزیابی مناسبی برخوردار باشد.

« موضوعی سخت و تردیدبرانگیز که به یک راه حل نیاز دارد. »

تعریف لغت نامه آکسفورد از مسئله یا مشکل است. این مشکل ممکن است

به شکل‌ها و ابعاد گوناگونی ظاهر شود اما مواجه شدن

با آن در بسیاری از موارد، از مراحل خاصی تبعیت می‌کند که آن‌ها را در 5 مرحله قرار داده‌ایم.

مراحل کلی حل یک مسئله به شرح زیر است:

1 –  آگاه شدن از مسئله

2 – شناخت مسئله

3 – ایجاد راه‌ حل‌های جایگزین و حذف راه‌های نامناسب

4 –  ارزیابی و بررسی راه‌ حل‌ها برای انتخاب مناسب‌ترین راه

5 – اجرا و عملی کردن راه حل

صفحه 30

ریاضی و آمار یک فصل دو درس یک

صفحه31

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

 

نوشته های مرتبط

سوال امتحانی تابع خطی و زوج مرتب

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 59

مدیر مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 39

حل ویدیویی تست های زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس

مدیر مدیر

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص 45

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه