وبلاگ

دهم ریاضی و آمار یک گام به گام آمار و احتمال یک فصل سوم معیا رهای پراکندگی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 87

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 87

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 87

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 87

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 87

(حل تمرین صفحه87 وکاردرکلاس ص 88 کتاب درسی) براتون قرار دادم.

لازم به ذکر است که این تمرین و کاردرکلاس درصفحه103و104کتاب چاپ قدیم قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

میانگین ومیانه

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 87

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه ،استنباط وبرنامه ریزی به کار می بریم داده می گوییم.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می کنیم واحد آماری می گوییم.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گوییم.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب می کنیم یک نمونه می گوییم.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گوییم.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده به معنای فعالیت یک موجود زنده، مانند انسان،

برای دریافت از جهان بیرون به وسیله حواس یا ثبت داده‌ها به‌وسیله ابزارهای علمی است.

مانند

شما می توانید با مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه داده جمع آوری کنید.

پرسش نامه:مجموعه سوالاتی که از پیش تعیین کرده ایم وآنرا  توسط افرادی تکمیل می کنیم.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می دهیم وزمانی استفاده می کنیم

که  اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را نداریم.

 

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که قرار است بررسی شوند را متغیر گوییم و به دو دسته زیر تقسیم می کنیم:

 کمی:

متغیر هایی هستند که مقادیر عددی می گیرند ومی توانیم آنها را  اندازه گیری کنیم.

 کیفی:

ما از این متغیر ها برای دسته بندی افراد یا اشیا در گروه ها استفاده می کنیم و لزوما مقدار عددی به آنها اختصاص نمی دهیم.

 

پارامتر جامعه:

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است را پارامتر جامعه می گوییم.

آماره نمونه:

به مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است آماره نمونه می گوییم.

میانگین:

میانگین (Mean)، مقدار متوسط اعداد را میانگین می نامیم. نام دیگر آن معدل است.

مسلماً همه ما با این واژه در کارنامه‌های تحصیلی خود آشنا هستیم.

ما از طریق میانگین،  از نحوه پراکندگی اعضای یک مجموعه اطلاعاتی به دست می‌آوریم.

محاسبه میانگین کار آسانی است.

به عبارت دیگر، میانگین، از تقسیم مجموع اعداد بر تعداد آنها به دست می‌آوریم.

کاردرکلاس صفحه 86(کاردرکلاس ص 102کتاب چاپ قدیم)

تمرین صفحه87وکاردرکلاس ص 88(تمرین ص103وکاردرکلاس ص104 کتاب چاپ قدیم)

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *