دهمریاضی و آمار یکگام به گام ریاضی و آمار یک فصل چهارمنمودارهای یک متغیّره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص117

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص117

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص117

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص117

حل کاردرکلاس صفحه 117کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس درصفحه101کتاب چاپ سال 98 قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

نمودارهای یک متغیره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص117
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص117

خلاصه درس :

نمودار های یک متغیره:

1-نمودار دایره ای:

نمودار یک روش نمایش گرافیکی برای داده‌ها است. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند

که هر کدام برای کاربردهای خاصی مناسب هستند. یکی از این انواع مختلف نمودارها،

نمودار دایره‌ای نام دارد. نمودار دایره ای یک نمودار ویژه است که از

قطاع‌های دایره‌ای برای نشان دادن اندازه نسبی داده‌ها استفاده می‌کند.

ساده ترین تمثیل برای نمودار دایره‌ای، تشبیه آن به یک پیتزا است.

معمولا از این نمودار برای مقایسه داده های کیفی استفاده می شود. 

2-نمودار میله ای:

یک نمایش گرافیکی از داده‌ها با استفاده از میله‌ها یا ستون‌ها با ارتفاع‌های متفاوت است.

معمولا از این نمودار برای مقایسه داده های کیفی استفاده می شودودومحور افقی وقائم دارد

از میله افقی برای نشان دادن متغیر هااز میله عمودی برای نشان دادن فراوانی داده ها استفاده می کنیم .

3-نمودار نقطه ای:

نمودار نقطه‌ای، برای نمایش مقدارهای عددی و متغیرهای کمی به کار می‌رود.

به این ترتیب می‌توان رابطه بین متغیرهای کمی را درک و نمایش داد.

اگر هر یک از اعدادبه صورت یک نقطه بالایی یک محورافقی نشان دهیم نمودار نقطه ای داده ها به دست می آید.

4-نمودار جعبه ای :

نمودار جعبه‌ای یک روش استاندارد برای نمایش توزیع داده‌ها است که

براساس شاخص‌های آماری «کوچکترین مقدار، «چارک اول» ، «میانه» ، چارک سوم و بزرگترین مقدار ساخته شده است.

همچنین این نمودار می‌تواند در مورد وجود داده‌های دورافتاد یا پرت،

اطلاعاتی به شما بدهد و مقدار آن‌ها را تعیین کند. همچنین نشان دادن

تقارن در داده‌ها از کارهایی این نمودار است این روشی است برای نمایش دامنه ها وچارک داده ها است.

برای رسم نمودار جعبه ای به موارد زیر نیاز است:

کمترین داده،بیشترین داده،میانه،میانه نیمه اول داده ها(چارک اول)،میانه نیمه دوم داده ها(چارک سوم)

صفحه 112

ریاضی و آمار یک فصل پنج درس یک

صفحه116

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

آیتم های مشابه

بارم بندی عربی وزبان قرآن یک

بارم بندی علوم ومعارف قرآنی (1)

ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 13

مدیر مدیر

حل ویدیویی چهار تست زیبای ریاضی دهم (اتحاد های مثلثاتی وجبری)

مدیر مدیر

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (ریشه های معادله درجه دو)

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید