دهم ریاضی و آمار یک گام به گام پایه دهم گام به گام ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی و آمار یک فصل چهارم نمودارهای یک متغیّره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119
حل کاردرکلاس صفحه 119کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.
این کاردرکلاس درصفحه103کتاب چاپ سال 98 قراردارد.
پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:
نمودارهای یک متغیره
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119
فقط نشان می دهد که محصول آرش از همه بیشتر و محصول علی از همه کمتر می باشد

,وزن وحجم یا ارتفاع کدو ها را نشان نمی دهد زیرااز اعداد استفاده نشده است

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119
محور عمودی آن عدد گذاری شده است
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119
میانگین وزن محصولات هر شخص را بر حسب کیلوگرم مشخص می کند 
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119

در واقع اعداد همان اعداد قبلی انداما محور عرض ها تغییر کرده است

اکنون این طور به نظر می رسدکه کدو تنبل های آرش بسیار بزرگتر از کدو های علی است

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119
از واحد بزرگتری استفاده شده است
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص119

خلاصه درس :

نمودار های یک متغیره:

1-نمودار دایره ای:

نمودار یک روش نمایش گرافیکی برای داده‌ها است. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند

که هر کدام برای کاربردهای خاصی مناسب هستند. یکی از این انواع مختلف نمودارها،

نمودار دایره‌ای نام دارد. نمودار دایره ای یک نمودار ویژه است که از

قطاع‌های دایره‌ای برای نشان دادن اندازه نسبی داده‌ها استفاده می‌کند.

ساده ترین تمثیل برای نمودار دایره‌ای، تشبیه آن به یک پیتزا است.

معمولا از این نمودار برای مقایسه داده های کیفی استفاده می شود.

2-نمودار میله ای:

یک نمایش گرافیکی از داده‌ها با استفاده از میله‌ها یا ستون‌ها با ارتفاع‌های متفاوت است.

معمولا از این نمودار برای مقایسه داده های کیفی استفاده می شودودومحور افقی وقائم دارد

از میله افقی برای نشان دادن متغیر هااز میله عمودی برای نشان دادن فراوانی داده ها استفاده می کنیم .

3-نمودار نقطه ای:

نمودار نقطه‌ای، برای نمایش مقدارهای عددی و متغیرهای کمی به کار می‌رود.

به این ترتیب می‌توان رابطه بین متغیرهای کمی را درک و نمایش داد.

اگر هر یک از اعدادبه صورت یک نقطه بالایی یک محورافقی نشان دهیم نمودار نقطه ای داده ها به دست می آید.

4-نمودار جعبه ای :

نمودار جعبه‌ای یک روش استاندارد برای نمایش توزیع داده‌ها است که

براساس شاخص‌های آماری «کوچکترین مقدار، «چارک اول» ، «میانه» ، چارک سوم و بزرگترین مقدار ساخته شده است.

همچنین این نمودار می‌تواند در مورد وجود داده‌های دورافتاد یا پرت،

اطلاعاتی به شما بدهد و مقدار آن‌ها را تعیین کند. همچنین نشان دادن

تقارن در داده‌ها از کارهایی این نمودار است این روشی است برای نمایش دامنه ها وچارک داده ها است.

برای رسم نمودار جعبه ای به موارد زیر نیاز است:

کمترین داده،بیشترین داده،میانه،میانه نیمه اول داده ها(چارک اول)،میانه نیمه دوم داده ها(چارک سوم)

صفحه117

ریاضی و آمار یک فصل پنج درس یک

صفحه 118

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 22

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 60

مدیر مدیر

بارم بندی درس تربیت بندی

کتاب درسی کارآفرینی وکارگاه تولید

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص26

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص120

ارسال دیدگاه