دهم ریاضی و آمار یک گام به گام پایه دهم گام به گام ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی و آمار یک فصل چهارم نمودارهای یک متغیّره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص125

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص125

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص125

حل تمرین صفحه 125کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این تمرین درصفحه109کتاب چاپ سال 98 قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

نمودارهای یک متغیره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص125

زمانی از فراوانی استفاده می شود که تعداد داده ها مهم باشد

وزمانی از درصد استفاده می کنیم که نسبت ونوع توزیع مهم باشد 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص125
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص125
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص125
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص125
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص125
تعداد بازیکنانی که سن آنها بیشتر از میانگین است 11 نفرو

تعداد بازیکنانی که سن آنهاکمتراز میانگین است نیز 111نفر است پس تعداد آنها با هم برابر است

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص125

 

تعداد بازیکنانی که سن آنها بیشتر از میانه است برابر است با

عداد بازیکنانی که سن آنها کمتر از میانه است پس میانه ومیانگین برابرند

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص125

10 بازیکن وبدون محاسبه چارک ها می توانستیم به این سوال پاسخ دهیم

خلاصه درس :

نمودار های یک متغیره:

1-نمودار دایره ای:

نمودار یک روش نمایش گرافیکی برای داده‌ها است. انواع مختلفی از نمودارها وجود دارند

که هر کدام برای کاربردهای خاصی مناسب هستند. یکی از این انواع مختلف نمودارها،

نمودار دایره‌ای نام دارد. نمودار دایره ای یک نمودار ویژه است که از

قطاع‌های دایره‌ای برای نشان دادن اندازه نسبی داده‌ها استفاده می‌کند.

ساده ترین تمثیل برای نمودار دایره‌ای، تشبیه آن به یک پیتزا است.

معمولا از این نمودار برای مقایسه داده های کیفی استفاده می شود.

2-نمودار میله ای:

یک نمایش گرافیکی از داده‌ها با استفاده از میله‌ها یا ستون‌ها با ارتفاع‌های متفاوت است.

معمولا از این نمودار برای مقایسه داده های کیفی استفاده می شودودومحور افقی وقائم دارد

از میله افقی برای نشان دادن متغیر هااز میله عمودی برای نشان دادن فراوانی داده ها استفاده می کنیم .

3-نمودار نقطه ای:

نمودار نقطه‌ای، برای نمایش مقدارهای عددی و متغیرهای کمی به کار می‌رود.

به این ترتیب می‌توان رابطه بین متغیرهای کمی را درک و نمایش داد.

اگر هر یک از اعدادبه صورت یک نقطه بالایی یک محورافقی نشان دهیم نمودار نقطه ای داده ها به دست می آید.

4-نمودار جعبه ای :

نمودار جعبه‌ای یک روش استاندارد برای نمایش توزیع داده‌ها است که

براساس شاخص‌های آماری «کوچکترین مقدار، «چارک اول» ، «میانه» ، چارک سوم و بزرگترین مقدار ساخته شده است.

همچنین این نمودار می‌تواند در مورد وجود داده‌های دورافتاد یا پرت،

اطلاعاتی به شما بدهد و مقدار آن‌ها را تعیین کند. همچنین نشان دادن

تقارن در داده‌ها از کارهایی این نمودار است این روشی است برای نمایش دامنه ها وچارک داده ها است.

برای رسم نمودار جعبه ای به موارد زیر نیاز است:

کمترین داده،بیشترین داده،میانه،میانه نیمه اول داده ها(چارک اول)،میانه نیمه دوم داده ها(چارک سوم)

صفحه 121

ریاضی و آمار یک فصل پنج درس یک

صفحه 125

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

بارم بندي درس احكام 1رشته علوم و معارف اسلامي

مدیر

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 48

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص126

دنباله هندسی در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

ریاضی وآمار یک فصل دو درس یک

مدیر مدیر

کتاب درسی احکام 1

ارسال دیدگاه