دهم ریاضی و آمار یک گام به گام پایه دهم گام به گام ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی و آمار یک فصل پنجم نمودارهای چند متغیّره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133

حل کاردرکلاس وتمرین صفحه 133کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس وتمرین درصفحه117کتاب چاپ سال 98 قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

نمودارهای چند متغیره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133

برای هر تعداد متغیر کاربرد دارد

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133

تعداد متغیر ها را نشان می دهد که از تقسیم360بر زاویه بین خطوط به دست می آید

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133
گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل پنج ص133

خلاصه درس:

نمودار های چند متغیره:

پراکنش نگاشت:

نموداری است که در آن پراکندگی دو متغیر را نسبت به هم بررسی می کند.

نمودار حبابی:

نموداری است که در آن سه متغیر مربوط به یک موضوع رادر یک نمودار نمایش می دهد.

نمودار راداری:

روشی برای نمایش داده های چند متغیره در قالب نمودار دو بعدی است

که در آن سه متغیر کمی یا بیشتر روی محور هایی نشان داده می شوند

که نقطه شروع همه آنها یکی است محل قرار گیری محور ها

وزاویه آنها نسبت به یکدیگر هیچ اطلاعات خاصی بیان نمی کند.

نکته:

نمودار راداری از چند نیم خط به شکل پره های چرخ دوچرخه

تشکیل شده استکه در نقطه مر کزی به هم متصل اند و

با زاویه های یکسان نسبت به هم حول آن نقطه قرار می گیرند

که به این خطوط به اصطلاح شعاع نمودار راداری می گویند.

کاربردنمودار های چند متغیره:

یکی از کاربردهای نمودار راداری کنترل بهبود کیفیت برای نشان‌دادن معیارهای عملکرد یک برنامه در حال اجرا می‌باشد.

همچنین در ورزش، از این نمودار برای به تصویر کشیدن قدرت و ضعف بازیکنان،

استفاده می‌شود که در این حالت اغلب به آن‌ها، نمودار عنکبوتی می‌گویند

نمودار رادار (همچنین به عنوان نمودار عنکبوتی، نمودار قطبی، نمودار وب یا ستاره شناخته می شود)

راهی برای تجسم داده های چند متغیره است. به عبارتی،

نوعی از نمودار خطی است با این تفاوت که نمودار مزبور بجای اینکه نسبت به محور ترسیم شود،

نسبت به یک نقطه مرکزی ترسیم می شود. یعنی خط افقی در نمودار خطی ،

در نمودار راداری بصورت دایره نشان داده می‏شود. این نمودار برای ترسیم یک یا چند گروه

از مقادیر ورای متغیر مشترک چندگانه استفاده می شود.

این کار با دادن محور برای هر متغیر انجام میشود و این محورها به صورت شعاعی

در اطراف یک نقطه مرکزی و به طور مساوی قرار دارند. داده ها از یک مشاهده

تنها در امتداد هر محور طراحی شده و به چند ضلعی متصل می شوند.

مشاهدات چندگانه را می توان در یک نمودار واحد با نمایش چندگانه،

پوشش دادن آنها و کاهش برجستگی هر چند ضلعی قرار داد.

یک مثال از نوع داده ای که می تواند به راحتی توسط نمودار رادار نمایش داده شود،

می تواند خواص یک ماشین باشد، جایی که متغیرهایی که

بر روی محور های فردی نشان داده می شود، سرعت، مسافت پیموده، قیمت و غیره است

صفحه 126

ریاضی و آمار یک فصل پنج درس دو

صفحه128

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

Related posts

ریاضی وآمار یک فصل دو درس یک

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 40

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم مربوط به توان های گویا

مدیر مدیر

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید