دهمریاضی و آمار یکگام به گام پایه دهمگام به گام ریاضی و آمار یکگام به گام ریاضی و آمار یک فصل چهارمنمودارهای چند متغیّره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص 112

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص 112

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص 112

حل کاردرکلاس وتمرین صفحه 112کتاب درسی چاپ جدید) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس وتمرین درصفحه128کتاب چاپ قدیم قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

نمودارهای چند متغیره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص112

نمودار های چند متغیره:

پراکنش نگاشت:

نموداری است که در آن پراکندگی دو متغیر را نسبت به هم بررسی می کند.

نمودار حبابی:

نموداری است که در آن سه متغیر مربوط به یک موضوع رادر یک نمودار نمایش می دهد.

کاربرد:

شما می توانید از نمودار راداری در کنترل بهبود کیفیت وبرای نشان‌دادن

معیارهای عملکرد یک برنامه ی در حال اجرا استفاده کنید.

شما می توانید از نمودار راداری  برای تجسم داده های چند متغیرهاستفاده کنید.

به عبارتی دیگر،نوعي از نمودار خطي است با اين تفاوت که نمودار مزبور بجاي اينکه نسبت به محور ترسيم شود،

نسبت به يک نقطه مرکزي ترسيم مي شود. يعنی شما باید خط افقي ،

در نمودار راداري را بصورت دايره نشان دهید. این نمودار برای ترسیم یک یا چند گروه

از مقادیر ورای متغیر مشترک چندگانه استفاده می شود.

بنابراین این کار با دادن محور برای هر متغیر انجام میشود و این محورها به صورت شعاعی

در اطراف یک نقطه مرکزی و به طور مساوی قرار دارند.

داده ها از یک مشاهده تنها در امتداد هر محور طراحی شده و به چند ضلعی متصل می شوند.

 

فعالیت صفحه 110(فعالیت ص126چاپ قدیم)

کاردرکلاس وتمرین صفحه 112(کاردرکلاس وتمرین ص128 چاپ قدیم)

کاردرکلاس وتمرین صفحه117(کاردرکلاس وتمرین ص133چاپ قدیم)

کوله پشتی ریاضی وآمار یک نوبت اول

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

آیتم های مشابه

ریاضی یک(ریاضی دهم ریاضی و تجربی)

مدیر

سوال امتحانی تشخیص تابع

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

کتاب درسی اقتصاد دهم

مدیر

نمونه سوال ریاضی دهم انسانی فصل یک درس 1

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 87

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید