دهمریاضی و آمار یکگام به گام ریاضی و آمار یک فصل چهارمنمودارهای یک متغیّره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص100

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهارص100

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص100

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص100

(حل فعالیت صفحه 100کتاب درسی) براتون قرار دادم.

لازم به ذکر است که این فعالیت درصفحه116کتاب چاپ قدیم قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

نمودارهای یک متغیره

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص100

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص100

می توانید از نمودار میله ای ،دایره ای وراداری به طور دلخواه استفاده کنید.

خلاصه درس :

نمودار های یک متغیره:

1-نمودار دایره ای:

 نمودار دایره ای یک نمودار ویژه است که از

از قطاع‌های دایره‌می توانید برای نشان دادن اندازه نسبی داده‌ها استفاده کنید.

ساده ترین مثالی که برای نمودار دایره‌ای می توانید بگویید، تشبیه آن به یک پیتزا است.

به صورتیکه قاچ های پیتزا همان قطاع نمودار دایره ای در نظر بگیرید.

معمولا از این نمودار برای مقایسه داده های کیفی استفاده می کنیم.

 

2-نمودار میله ای:

یک نمایش گرافیکی از داده‌ها با استفاده از میله‌ها یا ستون‌ها با ارتفاع‌های متفاوت است.

.

 رسم مکعب مستطیل به جای مستطیل (نمودار سه بعدی به جای دو بعدی)
خوب نیست، چون ممکن است اطالعات دقیق را به بیننده انتقال ندهد.
  برای متغیرهای اسمی، نمودار میله ای بهتر از بافتنگاشت(هیستوگرام)
است.
  زمانی که درصد را گزارش میکنیم، بهتر است از نمودار دایره ای استفاده
کنیم تا بهتر بتوانیم مقایسه انجام دهیم؛ البته به شرطی که بیشتر از 6 مقدار
نداشته باشیم.

 

3-نمودار نقطه ای:

شما می توانید از نمودار نقطه‌ای، برای نمایش مقدارهای عددی و متغیرها استفاده کنید.

به این ترتیب می‌توان رابطه بین متغیرهای کمی را درک و نمایش دهید.

4-نمودار جعبه ای :

نمودار جعبه‌ای یک روش استاندارداست که شما می توانید با استفاده از آن توزیع داده ها را نمایش دهید

فعالیت صفحه 100(فعالیت ص116کتاب چاپ قدیم)

فعالیت صفحه102(فعالیت ص118 کتاب چاپ قدیم )

کاردرکلاس صفحه103(کاردرکلاس ص119کتاب چاپ قدیم)

فعالیت صفحه 105(فعالیت ص 121کتاب چاپ قدیم)

کاردرکلاس صفحه108(کاردرکلاس ص124کتاب چاپ قدیم)

تمرین صفحه 109(تمرین ص125کتاب درسی چاپ قدیم)

کوله پشتی ریاضی وآمار یک نوبت اول ودوم

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

آیتم های مشابه

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 52

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 14

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص21

مدیر مدیر

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 17

مدیر مدیر

کتاب درسی ریاضی و آمار یک

مدیر مدیر

حل ویدیویی یک تست زیبای ریاضی دهم حل معادله درجه دو به روش مربع کامل

مدیر مدیر

دیدگاهی بنویسید