UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک گام به گام آمار و احتمال یک فصل چهار معیا رهای پراکندگی

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص111

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص111

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص111

مسئله متن ص110 وکاردرکلاس ص 111کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این سوال متن در ص 94 وکاردرکلاس درص95 کتاب چاپ سال 98 قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

معیارهای پراکندگی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

میانگین ومیانه

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

پراکندگی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

انحراف معیار

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

دامنه میان چارکی

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

چارک ها ومیانه 

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

آمار توصیفی 

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

50درصد_50درصد

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

چارک سوم_چارک اول

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

چارک اول-چارک سوم

 

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

چارک اول وچارک سوم

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

دوبرابر​\( \sigma \)

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص111

یک برابر​\( \sigma \)

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

متغیر:

هر ویژگی از اشیا یا اشخاص که قرار است بررسی شوند را متغیر گویندو به دو دسته زیر تقسیم می شوند:

متغیر کمی:

متغیر هایی هستند که مقادیر عددی می گیرند وقابل اندازه گیری اند.

متغیر کیفی:

متغیرهایی هستند که فقط برای دسته بندی افراد یا اشیا در گروه ها به کار می روند ولزوما مقدار عددی نمی گیرند.

پارامتر جامعه:

یک مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از جامعه است.

آماره نمونه:

به مشخصه عددی که توصیف کننده جنبه ای خاص از نمونه است آماره نمونه می گویند.

میانگین:

میانگین (Mean)، مقدار متوسط اعداد است. نام دیگر آن معدل است.

مسلماً همه ما با این واژه در کارنامه‌های نحصیلی خود آشنا هستیم.

میانگین شاخصی از نحوه پراکندگی اعضای یک مجموعه به دست می‌دهد.

محاسبه میانگین کار آسانی است. کافی است کل اعداد مورد نظر را با هم جمع کنید،

سپس حاصل را بر تعداد شماره‌های جمع شده تقسیم کنید.

به عبارت دیگر، میانگین، از تقسیم مجموع اعداد بر تعداد آنها به دست می‌آید.

میانه:

میانه یکی از شاخص‌های آماری است که معمولاً در آمار توصیفی

در سطوح مقدماتی به همراه مُد و میانگین مورد استفاده قرار می‌گیرد.

میانه عدد وسط مجموعه‌ای از اعداد مرتب شده بر اساس مقدار آنهاست.

انحراف معیار:

انحراف معیار  از دو واژه تشکیل یافته است. جزء اول یعنی انحراف به

میزان دوری هر عضو یک مجموعه داده از مقدار میانگین گفته می‌شود.

واژه معیار نیز به معنی استاندارد بودن این مقدار است.

 

صفحه108

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس سه

صفحه109

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 8

مدیر مدیر

کتاب درسی تاریخ 1(ایران وجهان باستان)

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص23

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 54

کتاب درسی تاریخ اسلام یک

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید