UA-125485935-1
دهم ریاضی و آمار یک گام به گام آمار و احتمال یک فصل چهار گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص94

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 94

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص94

دوستان ،در این نوشته ،گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص94

کاردرکلاس  ص 94کتاب درسی چاپ97) براتون قرار دادم.

این کاردرکلاس در کتاب چاپ سال 98 در ص78قراردارد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گردآوری داده ها

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 94

مشاهده برای این مسئله مناسب تر است

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 94

پرسش نامه برای این مسئله مناسب تر است

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 94

دادگان مناسب تر است

 

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص 94

 پرسش نامه:از طریق نمونه گیری می توان زمان را کاهش داد.

مشاهده:از طریق تقسیم بندی به پند قسمت کوتاه بلند ومتوسط می توان این مشکل را تا حدودی برطرف کرد.

دادگان:می توان با گرفتن مجوز و تاییدیه های لازم به اطلاعات ثبت شده دست پیدا کرد.

 

خلاصه درس:

تعریف داده:

به واقعیت هایی درباره یک چیز یا یک موضوع که در محاسبه استنباط وبرنامه ریزی به کار می رود داده می گویند.

واحد آماری:

به هر یک از اعضا یا چیزهایی که داده های مربوط به آنها در یک بررسی آماری گرد آوری می شود واحد آماری می گویند.

جامعه آماری:

مجموعه همه واحد های آماری را یک جامعه آماری می گویند.

نمونه:

هر زیر مجموعه از جامعه آماری را که با روش خاصی انتخاب شده اند یک نمونه می گویند.

نمونه تصادفی ساده:

نمونه ای را که همه اعضای آن شانس یکسان در نمونه داشته باشند نمونه تصادفی ساده می گویند.

روش های جمع آوری داده:

مشاهده،مصاحبه،پرسش نامه ودادگان

مشاهده:گرد آوری داده ها بدون نیاز به فرد پاسخ گو.مانند

مشاهده نوع رنگ لباس فرم دانش آموزان در هر پایه در یک منطقه

پرسش نامه:مجموعه سوالات از پیش تعیین شده که توسط افرادی تکمیل می شود.

مصاحبه:معمولا بین دو نفر انجام می شود وزمانی استفاده می شود

که آمار گیر اطلاع کافی از همه پاسخ های ممکن را ندارد. 

دادگان:شامل مجموعه ای از اطلاعات ذخیره شده می باشد.

 

صفحه 88

ریاضی و آمار یک فصل چهاردرس یک

صفحه 93

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

نوشته های مرتبط

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص88

حل ویدیویی دو تست زیبای هندسه دهم به کمک قضیه تالس

مدیر مدیر

آزمون تستی آنلاین آنالیز ترکیبی دهم ریاضی و تجربی

حل ویدیویی سه تست زیبای ریاضی دهم (کاربرد اتحاد چاق ولاغر)

مدیر مدیر

بارم بندی تفکر وسواد رسانه ای

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل سه ص 79

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید