وبلاگ

دهم ریاضی و آمار یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 13

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 13

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 13

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 13

دوستان ،در این نوشته گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 13

برای شما عزیزان قراردادم.

لازم به ذکر است این فعالیت  درص 29کتاب درسی چاپ قدیم قرار داد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

معادله ومسائل توصیفی

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سه

 

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 13

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 13

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 13

خلاصه درس:

برای حل  گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص11 به نکات زیر توجه کنید.

معادله در ریاضیات بیان برابری دو چیز با استفاده از نمادهاست.

در تمام معادله‌ها علامت تساوی (=) دیده می‌شود. هر معادله دو طرف دارد که در دو طرف علامت تساوی ظاهر می‌شوند.

معادله دو نوع است معادله خطی وغیر خطی.

معادلاتی که مجهول آن‌ها یک می‌باشد، معادله خطی و

معادلاتی که مجهول آنها دارای توان بیشتر از یک می‌باشد معادله غیر خطی می‌گویند.

در ریاضی معادله معمولاً بیان برابری دو عبارت است که در یکی یا هردوی آن‌ها متغیر یا متغیرهائی وجود دارند.

معادله‌هائی که فارغ از ارزش (یا مقدار) متغیرها همواره درست باشند، اتحاد نامیده می‌شوند. مثلاً معادله

اتحاد است چون xهر چه باشد این برابری همواره درست است؛ ولی معادله

اتحاد نیست چون فقط اگر مقدار عدد ۱ باشد این برابری برقرار است. مقادیری از متغیرها را که باعث برقراری رابطه برابری در معادله می‌شود، «جواب معادله» می‌نامند. مثلاً در مثال قبل عدد ۱ جواب معادله است. پیدا کردن جواب معادله را «حل معادله» می‌نامند.

فعالیت ص10

ف ص11

فعالیت ص 13

کاردرکلاس وتمرین ص14

تمرین ص 15

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *