دهم ریاضی و آمار یک عبارت های گویا گام به گام ریاضی و آمار یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص 21

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

دوستان ،در این نوشته  گام به گام دهم انسانی فصل یک ص21براتون گذاشتم.

در این نوشته تمرینات  تجزیه به روش اتحاد های مربع تفاضل دو جمله ای و اتحادیک جمله مشترک و

مخرج مشترک گیری ازطریق مشخص نمودن کوچک ترین مضرب مشترک دو کسر حل شده است.

در زیر گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21(فعالیت صفحه 21 کتاب درسی) را مشاهده فرمایید.

امیدوارم با مطالعه این مطالب در این قسمت رفع اشکال بشید.

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

 

جواب:

\( Q(x) = {x^2} + 5x + 6 = (x + 6)(x – 1) \)​   

\( P(x) = {x^2} – 2x + 1 = {(x – 1)^2} \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

جواب:​\( x – 1 \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

جواب:​\( x – 6 \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

جواب:​\( A(x) = {(x – 1)^2}(x – 6) \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

 

جواب:​\( \frac{{A(x)}}{{P(x)}} = \frac{{{{(x – 1)}^2}(x – 6)}}{{{{(x + 1)}^2}}} = x – 6 \)

\( \frac{{A(x)}}{{Q(x)}} = \frac{{{{(x – 1)}^2}(x + 6)}}{{(x + 6)(x – 1)}} = x – 1 \)

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

 

جواب:

بله زیرا ​\( A(x) \)​ بر\( P(x) \) 

و​\( Q(x) \)​ بخشپذیر است

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

جواب:بله

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص 21

\( A(x) = {(x – 1)^2}(x – 6) \)

یادآوری:

روش های مخرج مشترک گیری:

1- ابتدا مخرج ها را به عوامل اولیه شان تجزیه می کنیم.

2-عامل های مشترک و غیر مشترک را مشخص می کنیم.

3-عوامل مشترک با بیشترین توان را در عوامل غیر مشترک ضرب کرده تا

ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)مخرج ها به دست آید وآنرا مخرج مشترک محسوب می کنیم.

در واقع در فعالیت بالا روش مخرج مشترک گیری در عبارات گویا به روش مرحله به مرحله به شما آموزش داده شده است.

و اگر می خواستیم این عبارات را جمع و تفریق کنیم عبارت ​\( A(x) \)​مخرج مشترک می باشد.

 

 

 

 

صفحه 18 ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک صفحه 19

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

Related posts

گام به گام ریاضی یک فصل یک ص 25

گام به گام ریاضی یک فصل دو ص 38

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 44

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert