گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص۱۰

امتیاز 2.00 ( 2 رای )

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص10

در این نوشته،گام به گام دهم انسانی فصل یک ص10

 (کاردرکلاس ص10و11و12)برای شما عزیزان قراردادم.

البته این مبحث در کتاب چاپ سال 98 حذف شده است.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-اتحاد های مربع دو جمله ای واتحاد مزدوج واتحاد یک جمله مشترک

تذکر:

برای مسلط شدن در حل مسائل اتحاد  باید اتحاد را به صورت کلامی یاد بگیری و

طبق آن عدد گذاری کنی با تمرین تکرار حتما نتیجه می گیری.

بهترین روش برای یادگیری اتحاد ها نمرین و حل سوالات بسیار زیاد هست البته کمی به فهمیدن مسئله هم ربط دارد.

انشاالله با مطالعه این نوشته در این مبحث رفع اشکال بشید.

 

گام به گام ریاضی وآمار یک فصل یک ص10

 

جواب:

الف)​\( 8a+16 \)

ب)​\( 9a^{2}+1 \)

پ)​\( b \)

ت)​\( \sqrt{2} \)

ث)​\( 7x+12 \)

ج)​\( 9x^{2}-9x-10 \)

چ)1و2

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص10

جواب:

الف)4       ب)​\( \frac{1}{3} \)​       پ)​\( (2x)^{2} , (2x-1)^{2} \)

ت)​\( (y-2)(y+5) \)​                       ث) ​\( 6x+12x \)​​,\( (3x+4)(3x+2) \)

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص10

جواب:

الف)​\( x^{2}-12=(x-\sqrt{12})(x+\sqrt{12}) \)

ب)​\( x^{4}(x^{2}-8)(x^{2}+8)=x^{4}(x-\sqrt{8})(x+\sqrt{8})(x^{2}+8) \)

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص10

جواب:

الف)​\( (1000-1)^{2}=1000^{2}-2(1000)(1)+1^{2}=1000000-2000+1=998001=(999)^{2} \)

ب)​\( (100-4)(100+4)=(100)^{2}-(4)^{2}=10000-16=9984 \)

پ)​\( (102)^{2}=(100+2)^{2}=(100)^{2}+2(100)(2)+(2)^{2}=10000+400+4=10404 \)

 

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص10

جواب:

\( (a+b)^{3}=(a+b)^{2}(a+b)=(a^{2}+2ab+b^{2})(a+b)=a^{3}+a^{2}b+2a^{2}b+2ab^{2}+b^{2}a+b^{3}=a^{3}+3a^{2}b+3ab^{2}+b^{3} \)

 

برای محاسبه توان چهارم میتوان از روش

  ​\( (a+b)^{4}=(a+b)^{2}(a+b)^{2} \)

یا از فرمول ​\( (a+b)^{4}=(a+b)^{3}(a+b) \)​  استفاده نمود.

 

یادآوری:

اتحاد مربع دو جمله ای :

\( (a+b)^{2}=a^{2}+2ab+b^{2} \)​  و​\( (a-b)^{2}=a^{2}-2ab+b^{2} \)

اتحاد مزدوج:

\( (a-b)(a+b)=a^{2}-b^{2} \)

اتحاد یک جمله مشترک:

(x+a)(x+b)=x^{2}+(a+b)x+ab)

 

اتحاد در ریاضیات، یک گزاره همواره صادق است که معمولاً برای ساده‌سازی فعالیت‌های جبری در ریاضی بکار می‌رود.

به عبارتی بهتر؛ معادله‌ای که به ازای هر عدد حقیقی برقرار باشد اتحاد نامیده می‌شود.

صفحه 12
ریاضی و آمار یک فصل یک درس یک
ریاضی و آمار یک فصل یک درس دو
مطالب مرتبط با موضوع:
کتاب درسی آمادگی دفاعی

 

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

مطالعه بیشتر