وبلاگ

حل معادلۀ درجه ٢ و کاربردها دهم ریاضی و آمار یک گام به گام ریاضی وآمار یک فصل یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19

 

دوستان ،در این نوشته گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19

براتون قرار دادم.

لازم به ذکر است که این قسمت مربوط به فعالیت ص35 از فصل کتاب چاپ قدیم می باشد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

1-آشنایی با معادله درجه دو

2-استفاده از اتحاد مربع تفاضل دو جمله و یافتن ریشه های معادله

3-تجزیه به روش اتحاد مربع وفاکتور گیری ویافتن ریشه  ها

4-کاربرد اتحاد یک جمله مشترک و یافتن ریشه معادله درجه دو

5- به روش اتحاد مربع مجموع دو جمله می توانید ریشه های معادله را بدست آورید.

6- روش اتحاد مزدوج وریشه گیری  و یافتن ریشه معادله درجه دو

لازم به ذکر است که لینک محصول کوله پشتی ریاضی وآمار یک در پایان همین نوشته قرار دادیم ،

لذا می توانیدبرای مشاهده فیلم ها وتدریس کامل این قسمت به این صفحه مراجعه کنید.

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19

جواب: این قسمت را با کمک اتحاد مربع مجموع دو جمله  حل می کنیم:

4x^{2}+2x+\frac{1}4{}

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سه

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19

قسمت ب نیز با کمک اتحادمربع  مجموع دو جمله حل می شودبنابراین خوایم داشت:

4+12xy+9x^{2}y^{2}(2+3xy)^{2}=

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19

در این قسمت به کمک اتحاد مزدوج جاهای خالی را به دست می آوریم در نتیجه:

(x-2y)(x+2y)=x^{2}-4y^{2}

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19

در قسمت ت باید از اتحاد یک جمله مشترک استفاده کردپس چنین می نویسیم:

x^{2}-8x+12=(x-6)(x-2)

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص19

 با استفاده از اتحاد مربع تفاضل دو جمله حل می شود بنابراین می توان نوشت:

(x-\frac{3}{2})^{2}=x^{2}-3x+\frac{9}{4}

 

خلاصه درس:

 

 

1-اتحاد مربع دو جمله ای:

(a+b)^{2}=a^{2}+b^{2}+2ab

2-دراتحاد مربع تفاضل دو جمله ایدو جمله وجود دارد که بین آنها علامت تفریق است

پس می توان نوشت:

(a-b)^{2}=a^{2}+b^{2}-2ab

در این بخش اتحاد مزدوج توضیح میدهیم که به صورت زیر نوشته می شود

بنابراین چنین می نویسیم:

(a-b)(a+b)=a^{2}-b^{2}

قسمت بعد شامل اتحاد یک جمله مشترک است  که به صورت زیر بیان می شودپس داریم:

(a+x)(b+x)=x^{2}+(a+b)x+ab

شیوه حل معادله درجه دو به روش هندسی اولین بار توسط منجم وریاضیدان ایرانی محمد خوارزمی بیان شد.

با توجه به اینکه معادله های درجه دوم را نمیتوان با این روش حل کرد؛

اما بیان مسائل هندسی در قالب جمله های جبری در این کتاب بنای اصلی توسعه

نظریه جبری معادله ها است،سپس تا چندین قرن این کتاب مرجع  اروپاییان بود و

تا قرن شانزدهم میلادی مبنای مطالعات علمی آنان بوده است.همچنین این کتاب که به زبان عربی نوشته شده است،

در قرن 12 میلادی دوباره توسط «جرارد کرمونی» و «رابرت چستری»به زبان لاتین ترجمه شد،

بنابراین این ترجمه ها را میتوان آغاز علم جبر در اروپا دانست

همچنین یک نسخه از این این کتاب در دانشگاه اکسفورد و نسخه دیگری از آن

در دانشگاه قاهره موجود است.

 

فعالیت ص 19(فعالیت ص35چاپ قدیم)

فعالیت ص 20(فعالیت ص36چاپ قدیم)

کاردرکلاس وتمرین ص 21( ص 37 کتاب قدیم)

کوله پشتی ریاضی وآمار یک نوبت اول

تمرین ص 22(ص38چاپ قدیم)

کاردرکلاس ص 26( ص 42چاپ قدیم)

تمرین ص 27(تمرین ص 43چاپ قدیم)

فعالیت ص 28(  ص44چاپ قدیم)

فعالیت وکاردرکلاس ص29(ص45چاپ قدیم)

تمرین ص31(تمرین ص 47چاپ قدیم)

تمرین ص 32(تمرین ص48چاپ قدیم)

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

کوله پشتی ریاضی وآمار یک نوبت اول

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *