وبلاگ

دهم ریاضی و آمار یک عبارت های گویا گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص22 قدیم

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص22

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص22 قدیم

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص22 قدیم

دوستان ،در این نوشته، گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص22 قدیم

البته این مبحث در کتاب ریاضی وآمار یک چاپ سال 98 حذف می باشد.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

محاسبه کوچک ترین مضرب مشترک ومخرج مشترک گیری

گام به گام ریاضی و آمار یک فصل یک درس سه

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص22

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص22

گام به گام دهم انسانی فصل یک ص22

 

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل یک ص22 قدیم

یادآوری:

عبارات گویا:

عبارت گویا کسری است که صورت و مخرج آن چند جمله ای باشد.
یک جمله ای ها هم جزئی از چند جمله ای ها هستند.
می توان به هر چند جمله ای مخرج یک داد و لذا تمام چند جمله ای ها نیز عبارت گویا هستند.

در چه نقاطی یک عبارت گویا تعریف نشده است؟
 و در کجا ها تعریف شده است؟

در ریاضی مخرج کسر نمی تواند صفر باشد. پس عبارت های گویا به ازای مقادیری که مخرج کسر در آنها صفر می شود تعریف نمی شوند و در سایر نقاط تعریف شده هستند.
اگر مخرج یک عبارت گویا هیچ گاه صفر نشود، به ازای همه مقادیر اعداد حقیقی تعریف شده است.
برای تعیین مقادیری که یک عبارت گویا در آنها تعریف نشده است؛ لازم است که مخرج را مساوی صفر قرار دهیم. جوابهای این معادله همان ریشه های مخرج مقادیری هستند که عبارت گویا به ازای آنها تعریف نمی شود.

روش های مخرج مشترک گیری:

1- ابتدا مخرج ها را به عوامل اولیه شان تجزیه می کنیم.

2-عامل های مشترک و غیر مشترک را مشخص می کنیم.

3-عوامل مشترک با بیشترین توان را در عوامل غیر مشترک ضرب کرده تا

ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)مخرج ها به دست آید وآنرا مخرج مشترک محسوب می کنیم.

در واقع با انجام فعالیت بالا  روش مخرج مشترک گیری در عبارات گویا به روش مرحله به مرحله را آموخته اید.

و اگر می خواستیم این عبارات را جمع و تفریق کنیم عبارت ​\( A(x) \)​مخرج مشترک می باشد.

.

ساده کردن عبارت گویا:

جهت ساده کردن یک عبارت گویا ابتدا صورت و مخرج را تجزیه می کنیم، سپس

با خط زدن عوامل مشترک که مخالف صفر باشند، آن عبارت را از صورت و مخرج ساده می کنیم. 

روش های مخرج مشترک گیری:

1- ابتدا مخرج ها را به عوامل اولیه شان تجزیه می کنیم.

2-عامل های مشترک و غیر مشترک را مشخص می کنیم.

3-عوامل مشترک با بیشترین توان را در عوامل غیر مشترک ضرب کرده تا

ک.م.م (کوچکترین مضرب مشترک)مخرج ها به دست آید وآنرا مخرج مشترک محسوب می کنیم.

در واقع در فعالیت بالا روش مخرج مشترک گیری در عبارات گویا به روش مرحله به مرحله به شما آموزش داده شده است.

و اگر می خواستیم این عبارات را جمع و تفریق کنیم عبارت ​\( A(x) \)​مخرج مشترک می باشد.

فعالیت ص 18چاپ قدیم

کاردر کلاس ص 19 چاپ قدیم

فعالیت ص 21 چاپ قدیم

کاردر کلاس وفعالیت ص 22 چاپ قدیم

کاردرکلاس ص 23 چاپ قدیم

تمرین ص 24چاپ قدیم

کتاب درسی ریاضی وآمار یک

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *