رشته تجربی ریاضی دو گام به گام پایه یازدهم گام به گام ریاضی دو معادلهٔ درجهٔ دوم و تابع درجه ٢ یازدهم

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

دوستان در این نوشته، گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12
(حل فعالیت صفحه12 کتاب درسی ریاضی دو) براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

معادلۀ درجه دوم و تابع درجه

 

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

\( \Delta \)​همواره مثبت است

 

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

دو

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

زیرا aوcمختلف العلامت هستند

 

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

 

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

 

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

 

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 12

مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های یک معادلهٔ درجه دو

مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های یک معادله درجه دو در حل مسائل از اهمیت خاصی برخوردار است. معمولاً در ریاضیات مجموع ریشه‌ها را با s و ضرب ریشه‌ها را با p نمایش می‌دهند. مجموع و حاصل ضرب ریشه‌های معادله درجه دو به صورت زیر به دست می‌آید:

تعداد جواب‌های معادله درجه دو
تعداد جواب‌های معادله درجه دو
شکل استاندارد

معمولا شکل استاندارد معادلات درجه‌ دو به‌صورت زیر بیان می‌شوند:

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 11

در رابطه بالا ضرایب a,b,c ثابت بوده و مقدار a غیرصفر است. همچنین x همان مجهولی است که هدف از حل کردن معادله یافتن آن است.

توجه داشته باشید که در مواقعی ممکن است شکل اولیه‌ی معادله به‌صورت استاندارد نباشد. در چنین حالاتی می‌توان با جابجایی عبارات در طرفین معادله، شکل معادله را به‌صورت استاندارد درآورد.

منظور از پاسخ معادله‌ی درجه دوم، مقداری از x است که به ازای آن، پاسخ معادله برابر با صفر شود.

برای نمونه معادله x2-1=0 را در نظر بگیرید. اگر x=1 را در این معادله قرار دهیم، مقدار آن برابر با ۰=۱-۱۲ خواهد شد.

بنابراین x=1 پاسخی برای معادله فوق محسوب می‌شود. توجه داشته باشید که یک معادله درجه دوم معمولا دارای دو پاسخ است.

برای نمونه x=-1 نیز پاسخ معادله x2-1=0 است.

حال معادله‌ای به شکل استاندارد (ax2+bx+c=0) را تصور کنید. در حالت کلی سه روش به‌منظور حل این معادله وجود دارد:

  1. فاکتورگیری
  2. مربع کامل
  3. استفاده از فرمول زیر

گام به گام ریاضی دو فصل یک ص 11

 

صفحه9

گام به گام ریاضی دو فصل یک درس دو

صفحه11

کتاب درسی ریاضی دو

 

 

Related posts

معادله درجه دوم در گزینه دو مرحله پنجم سال 96

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 75

مدیر بهینه ساز سیستم

بارم بندی فیزیک (1)

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert