UA-125485935-1
درس دوم:ریشهٔ nام دهم ریاضی یک فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

( حل  کاردرکلاس ص 55 کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 55

خلاصه ای از درس:

آموزش ریشه گیری در ریاضی دهم از مهمترین مباحث ریاضی در این کلاس است. البته خواندن

سایر مباحث مهم ریاضی دهم که در سایت موجود است را به شما پیشنهاد میکنیم.

عمل ریشه گیری عکس عمل توان می باشد. این عمل در حل معادلات ریاضی، هندسه، فیزیک، شیمی و خلاصه

هر جایی که ردپای ریاضی در میان باشد کاربرد دارد. کسانی که با رادیکال ها و ساده کردن آنها آشنا هستند

در بسیاری از مسائل کنکور می توانند از بقیه جلوتر باشند. چون جواب نهایی تمام تست ها به صورت رادیکال ساده شده

و گویا شده نوشته می شود. در خود ریاضی، در درسهای حل معادله ، تابع نمایی-لگاریتمی، دنباله های حسابی و هندسی

و حتی در هندسه و رابطه فیثاغورس عمل ریشه گیری کاربرد زیادی دارد.

 

در ریاضیات، ریشه یا جذر nام یک عدد (مانند b)، عددی (مانند a) است

که حاصل شده از به توان رساندن عددی دیگر به دست آمده‌است: و آن را با نماد  نمایش می‌دهند.

بنابراین\( \sqrt[4]{{81}} = 3 \)چرا که​\( {3^4} = 81 \)​به‌طور خاص ریشه‌های دوم و سوم کاربردهای وسیعتری نسبت به بقیه ریشه‌ها دارند

.عملیات ریشه گیری از عدد دارای خواص عمومی چند است که در محاسبات به کار می‌آید:

1-​\( \sqrt[n]{{ab}} = \sqrt[n]{a}\sqrt[n]{b} \)​که درآن ​\( a \ge 0,b \ge 0 \)

2-​\( a \ge 0,b > 0 \Rightarrow \sqrt[n]{{\frac{a}{b}}} = \frac{{\sqrt[n]{a}}}{{\sqrt[n]{b}}} \)

3-​\( \sqrt[n]{{{a^m}}} = {(\sqrt[n]{a})^m} = {({a^{\frac{1}{n}}})^m} = {a^{\frac{m}{n}}} \)

 

صفحه 54

گام به گام ریاضی یک فصل سه درس دو

صفحه 56

کتاب درسی ریاضی یک

 
 

نوشته های مرتبط

کتاب درسی فارسی ونگارش (1)

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص52

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص27

سوال امتحانی تشخیص تابع

سوال امتحانی تابع همانی

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 51

ارسال دیدگاه