وبلاگ

درس چهارم: عبارت های جبری دهم ریاضی یک فصل 3: توان های گویا و عبارت های جبری

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65

( حل کاردرکلاس ص 65کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

عبارت های جبری

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65
گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65

اتحاد مربع دو جمله‌ای

این اتحاد را می‌توان به عنوان شکل دیگری از معادله درجه

دو بیان کرد. در واقع عبارت (a−b)2 را می‌توان به

صورت حاصل ضرب (a−b) در خودش نوشت. بنابراین

اتحاد مربع دو جمله‌ای زمانی

که (a−b)2 و (a+b)2 داشته باشیم

را می‌توان به شکل زیر بیان کرد.

(a+b)2=a2+b2+2ab

(a−b)2=a2+b2−2ab

 

اتحاد مربع سه جمله‌ای

اتحاد مربع دو جمله‌ای، حالتی را نشان می‌داد که

مجموع یا تفاضل دو جمله a و b، به توان دو رسیده باشند

. بنابراین به صورت مشابه می‌توان اتحاد مربع سه جمله‌ای

را مورد بررسی قرار داد. اتحاد مربع سه جمله‌ای، حالتی

را نشان می‌دهد که مجموع سه جمله b ،a و c به توان دو

رسیده باشد. فرمول این اتحاد در رابطه زیر نشان داده شده است.

(a+b+c)2=a2+b2+c2+2ab+2ac+2bc

توجه کنید که حالت منفی عبارت فوق یعنی 2(a+b-c)

کاربرد زیادی در مسائل ندارد ولی پیشنهاد می‌شود،

این عبارت یعنی 2(a+b-c) را به عنوان تمرین محاسبه کنید.

گام به گام ریاضی یک فصل سه درس چهار

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص62

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص64

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص65

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص66

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص67

کتاب درسی ریاضی یک

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *