درس دوم: سهمی دهم ریاضی یک فصل 4: معادله ها و نامعادله ها گام به گام پایه دهم گام به گام ریاضی یک

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80

دوستان در این نوشته ،گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80

( حل کاردرکلاس ص 80 کتاب درسی ریاضی یک)براتون قرار دادم.

مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

حل معادله درجه دوم

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80
گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص80

سهمی

معادله درجه دوم

تعریف معادله درجه دو

معادله ای که بیشترین توان آن پس از ساده کردن ۲ باشد، معادله

درجه دوم نامیده میشود و فرم کلی آن به صورت زیر است:

ax2+bx+c=0  ,   a0    ,   a,b,cR

 دلتا یا Δ    

معمول ترین روش و کامل ترین انهاست که به صورت زیر عمل میکند :

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص71

به شکلی که معادله درجه دوم به هنگام رسم ایجاد می کند سهمی

می گوییمدر اینجا می خواهیم یک نمونه از سوالات که در این بخش

داده می شود را بررسی کنیم

هنگامی که چگونگی قرار گیری یک سهمی نسبت به یک خط

(که در سوال معادلهان هارابه ما داده اند ) را از ما بخواهند

اول باید سهمی را رسم کنیم سپس باید خط را رسم کنیم و بعد

وضعیت انها را با هممقایسه کنیم که یکی از سه حالت زیر می شود :

الف)خط و سهمی با  هم برخورد ندارند و نقط مشترکی ندارند

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص78

ب)خط و سهمی بر هم مماس باشند و یک نقطه مشترک یا برخورد

دارند

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص78

پ) خط و سهمی دونقطه برخورد دارند

گام به گام ریاضی یک فصل چهار ص78

سهمی به دوشکل کلی میباشد :

1.به شکل کاسه باشد یعنی به عبارتی سهمی دارای مینیمم

می باشد یا از دو طرف;سهمی به بی نهایت مثبت در محور yها

می رود و بین انها یک کفه قرا می گیرد که منیمم سهمی می باشد

2.به شکل حرکت توپی است که به سمت بالا پرتاب میکنیم و به

پایین باز میگردد یعنی به عبارتی سهمی دارای ماکزیمم می باشد

یا از دو طرف;سهمی به بی نهایت منفی در محور yهامی رود و

بین انها یک اوج قرا می گیرد که ماکزیمم سهمی می باشد

نکته رسمی 

ax2+bx+c=0  ,   a0    ,   a,b,cR

در صورتی که در معادله درجه دوم a>0 باشد سهمی از نوع اول می باشد

در صورتی که در معادله درجه دوم a<0 باشد سهمی از نوع دوم می باشد

صفحه 76

گام به گام ریاضی یک فصل چهار درس دو

صفحه 78

کتاب درسی ریاضی یک

Related posts

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل دو ص47

گام به گام ریاضی دهم انسانی فصل چهار ص102

گام به گام ریاضی یک فصل سه ص 56

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert