گام به گام ریاضی دو

گام به گام ریاضی دو

گام به گام ریاضی دو

دوستان در این نوشته گام به گام کتاب درسی ریاضی دو براتون قرار دادم .

این گام به گام شامل شش فصل می باشد.

شما با وارد شدن در هر فصل می توانید حل کامل  فعالیت ها ،کار در کلاس ها و

تمرینات کتاب درسی  را مشاهده فرمایید.

گام به گام ریاضی دو
گام به گام ریاضی دو گام به گام ریاضی دو گام به گام ریاضی دو گام به گام ریاضی دو

گام به گام فصلیک

هندسۀ تحلیلی و جبر

گام به گام فصل دو: هندسه

گام به گام  فصل سه: تابع

گام به گام فصل چهار:مثلثات

گام به گام ریاضی دو گام به گام ریاضی دو گام به گام ریاضی دو

گام به گام  فصل پنج:توابع نمایی و لگاریتمی

گام به گام  فصل شش:حد و پیوستگی

گام به گام  فصل هفت:آمار و احتمال

10 گام تا رسیدن به موفقیت و پیشرفت درسی

گام اول:داشتن برنامه‌ای درست، کامل، جامع و هدفمند است.

گام دوم: افزایش ساعت مطالعه است.

گام سوم: روش صحیح مطالعه است.

گام چهارم: متعادل درس خواندن است.

رعایت تعادل در مواردی مثل تعادل مطالعاتی تستی و تشریحی،

تعادل مطالعاتی درس‌های عمومی و اختصاصی، تعادل مطالعاتی

درس‌های پایه و پیش‌دانشگاهی و تعادل مطالعاتی ساعت مطالعه‌ی شخصی و کلاس‌های آموزشی، لازم است. 

گام پنجم: استفاده از منابع درست و متناسب با وضعیت درسی هر دانش‌آموز است. 

با توجه به این‌که دانش‌آموز در کدام‌یک از5 مرحله‌ی یادگیری(ادراک، تثبیت، تسلط، ارزیابی و جمع‌بندی) مشکل دارد

کتابی متناسب با شرایط خود را استفاده کند.

گام ششم: کم کردن تعداد اشتباهات هر دانش‌آموز است .

 گام هفتم: استفاده از کلاس‌های آموزشی در یک یا دو درس است.

در مواردی که دانش‌آموز تمام موارد بالا را درست و کامل رعایت کند و باز

در درس‌های خاصی مشکل داشته باشد استفاده از

کلاس در آن درس برای تقویت پایه‌ی درسی توصیه می‌شود.

گام هشتم:سریع بخوانید

گام نهم:زیر کلمات خط بکشید.

گام دهم :مرور کنید.

گام به گام یازدهم تجربی

کتاب درسی ریاضی دو