گام به گام آمار و احتمال

گام به گام آمار و احتمال

گام به گام آمار و احتمال

گام به گام آمار و احتمال یازدهم رشته ریاضی

گام به گام آمار واحتمال فصل یک

برای دیدن گام به گام فصل 1 آشنایی با مبانی ریاضیات اینجا را کلیک کنید

گام به گام آمار واحتمال

برای دیدن گام به گام فصل 2 احتمال اینجا را کلیک کنید

گام به گام آمار واحتمال

برای دیدن گام به گام فصل 3 آمار توصیفیاینجا را کلیک کنید

گام به گام آمار و احتمال فصل 4

برای دیدن گام به گام فصل 4 آمار استنباطی اینجا را کلیک کنید

 

در این نوشته گام به گام آمارواحتمال رو براتون  گذاشتم.

چرا که یکی  از مشکلات دانش آموزان در یادگیری کتاب درسی اینکه مسایل کتاب  آمار واحتمال

رو خوب یاد نمی گیرند درنتیجه در آزمون های به عمل آمده نمی توانند خوب جواب بدهند

نکات کلیدی در استفاده از گام به گام آمار واحتمال:

۱- جزوه معلمتان را دقیقا مطالعه کنید و سعی کنید مثال های زده شده در جزوه را دقیقا حل نمایید.
۲- فعالیت های موجود در کتاب را مطالعه کرده و سعی نمایید آنها را حل کنید.
۳- پس از حل مسائل آن را با جواب موجود در سایت مقایسه کنید در صورت اشتباه بودن ،جواب سایت را مطالعه نموده و راه درست را یاد بگیرید.
۴- در صورت نفهمیدن سوال و یا متوجه نشدن پاسخ، سعی کنید جزوه خودتان را دوباره مطالعه نمایید و یا
سوال مربوطه را از معلم تان بپرسید

5- تمرین شرح داده شده پس از هر شرح درس را مطالعه کنید: برای این کار ابتدا سعی کنید که با توجه به آنچه که فراگرفته اید

حتی نادرست تمرین را خودتان شخصاً حل کنید، سپس به راه حل توجه کرده و اشکالات حل خود را دریابید. پس از مجدداً تمرین را حل نمایید.

6-البته برای یادگیری بهتر ابتدا سعی کنید مسائل رو خودتون حل کنید سپس به گام به گام آمار واحتمال  توجه کنید.

موفقیت روز افزون شما را خواستاریم
 امیدوارم با استفاده از گام به گام آمار واحتمال در این درس موفق تر عمل کنید.

گام به گام یازدهم
گام به گام یازدهم رشته ریاضی