Notice: Trying to get property 'display_name' of non-object in /home/emadrese/public_html/wp-content/plugins/wordpress-seo/src/generators/schema/article.php on line 52

وبلاگ

تبدیل های هندسی تبدیل های هندسی و کاربردها هندسه 2 یازدهم

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

دوستان در این نوشته ،گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

( حل فعالیت ص35 کتاب درسی هندسه دو )براتون قرار دادم.

پس از مطالعه این نوشته به مطالب زیر مسلط می شوید:

تبدیل های هندسی

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35
ام به گام هندسه دو فصل دو ص 35
گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

جواب:موقعیت شکل را تغییر می دهد اما اندازه ها را تغییر نمی دهد.

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

خیر شیب پاره خط BCبا شیب پاره خط متناظرش یعنی ​\( B’C’ \)​برابر نیست

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

اگر خط مورد نظر موازی یا عمود بر محور بازتاب باشد آنگاه شیب حفظ می شود در شکل بالا پاره خط ACبخشی از خط عمود بر خط dاست و تصویر آن نیز روی همان خط عمود قرار خواهد گرفت وبه همین دلیل شیب ACبا ​\( A’C’\ \)​برابر است .اگر خط مورد نظر موازی محور بازتاب باشد تصویرش هم باآن موازی است پس هم شیب خواهند شد

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

پاره خط هایی که هر نقطه را به تصویرش نظیر می کند با هم موازی اند

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

این تبدیل موقعیت شکل اولیه را حفظ نمی کند ولی اندازه ها را حفظ می کند

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

در این تبدیل شیب هر پاره خط با شیب پاره خط متناظرش در تصویر برابر است

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 35

در این تبدیل زاویه بین خطوط در شکل وتصویر متناظر آن حفظ می شود

x
جواب)

ب) خیر – بله

پ) خیر

ت) بله ، زاویه های 180و 360o

خلاصه درس:

تبدیل های هندسی:

در زندگی روزمره و بسیاری از پدیده های اطرافمان نظیر طراحی پارچه، نقش فرش،کاشی کاری، گچ بری و… شکل های مختلف،

طبق الگویی خاص تکرار می شود. دراین فصل وضعیت های مختلفی را که هر شکل مشخص در اثر حرکت مجموعه نقاط در
صفحه پیدا می کند، مطالعه و بررسی خواهیم کرد.
این حرکت ها می تواند دارای ویژگی های خاص قابل تعریف باشد؛ حرکاتی که سال های
قبل با نمونه هایی از آن آشنا شده اید و با توجه به نوع این ویژگی ها، آنها را انتقال، بازتاب(تقارن محوری) یا دوران نامیده اید.

انتقال، بازتاب و دوران را تبدیل های هندسی می نامیم.

تبدیل های مطرح شده  می تواند موقعیت (جایگاه شکل درصفحه) یا اندازۀ  شکل را تغییر دهد.
تبدیل یافتۀ یک شکل را، تصویر آن می نامیم.

به طور شهودی می توان دید که بازتاب، انتقال و دوران، می توانند موقعیت
شکل را تغییر دهند ولی اندازه پاره خط ها و زاویه ها را تغییر نمی دهند.

بعد از اعمال هریک از تبدیلات انتقال، بازتاب و دوران بر روی هندسه، تغییری در ابعاد شکل، مساحت، زاویه و طول خطوط ایجاد نمی شود.

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34 دوران 

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34بازتاب محوری

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34انتقال

همچنین به کمک تبدیل تغییر مقیاس می توان ابعاد اشکال هندسی را با نسبت‌های مشخص بزرگتر و یا کوچکتر نمود.

گام به گام هندسه دو فصل دو ص 34

 

صفحه 29

گام به گام هندسه دو فصل دو درس یک

صفحه 34

کتاب درسی هندسه دو

فکر خود را اینجا بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *