ترکیبیّات(شمارش) دوازدهم رشته ریاضی روش هایی برای شمارش ریاضیات گسسته گام به گام گسسته فصل سه

گام به گام گسسته فصل سه درس یک

گام به گام ریاضی گسسته فصل سه درس یک

گام به گام گسسته فصل سه درس یک

در این نوشته  گام به گام گسسته فصل سه درس یک  که شامل مبحث ترکیبیات می باشد رو براتون گذاشتم.

امیدوارم که این مطالب به دردتون بخوره و رفع اشکال بشید.

 روش مطالعه این درس عبارتست از:

مدل‌های شهودی و تجسمی در ترکیبات

ضرب دکارتی و رابطه: ابتدا کتاب به مرور بحث رابطه از کتاب جبر و احتمال می‌پردازد.

گراف جهت‌دار: نوع جدیدی از گراف که برای مدل‌سازی رابطه‌ها به صورت شهودی مطرح شده است، گراف جهت‌دار است.

رابطه‌ها و گراف: در این قسمت سعی بر این است که خواص رابطه (بازتابی، تقارنی، تراگذری و پادتقارنی) از روی گراف جهت‌دار متناظر شبیه‌سازی شود.

رابطه‌ها و ماتریس‌ها: چون گراف‌ها قابل مدل‌سازی با ماتریس‌ها می‌باشند و رابطه‌ها نیز قابل مدل‌سازی با گراف می‌باشند، لذا می‌توان رابطه‌ها را نیز با ماتریس شبیه‌سازی کرد. همچنین تمام خواص رابطه را نیز می‌توان با ماتریس تحقیق کرد و در اینجا قضایایی به دست می‌آید که بیان ماتریسی از خواص رابطه است.

ب) کاربردهای ابزارهای شمار

 

 

گام به گام ریاضی گسسته فصل سه درس یکگام به گام گسسته فصل سه درس اول  کار در کلاس صفحه 58

گام به گام گسسته فصل سه درس اول فعالیت صفحه 59

گام به گام گسسته فصل سه درس اول فعالیت صفحه 60

گام به گام گسسته فصل سه درس اول کار در کلاس صفحه 61

گام به گام گسسته فصل سه درس اول فعالیت صفحه 62

گام به گام گسسته فصل سه درس اول کار در کلاس صفحه 63

گام به گام گسسته فصل سه درس اول کار در کلاس صفحه 64

گام به گام گسسته فصل سه درس اول کار در کلاس صفحه 66

گام به گام گسسته فصل سه درس اول فعالیت صفحه 68

گام به گام گسسته فصل سه درس اول کار در کلاس صفحه 69

گام به گام گسسته فصل سه درس اول تمرین صفحه 72

 

 

 

گام به گام گسسته فصل سه درس دوم گام به گام گسسته فصل سه گام به گام ریاضی گسسته

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

نوشته های مرتبط

کتاب درسی کارآفرینی وکارگاه تولید

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 65

مدیر مدیر

حل یک تست زیبای هندسه با استفاده ازرابطه فیثا غورس

مدیر مدیر

زیست سه(زیست دوازدهم)

مدیر

امتحان نهایی فیزیک و علوم و فنون ادبی خرداد98

گام به گام هندسه دو فصل سه ص 63

مدیر مدیر

ارسال دیدگاه