UA-125485935-1
ترکیبیّات(شمارش) دوازدهم روش هایی برای شمارش ریاضیات گسسته گام به گام گسسته فصل سه

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 63

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 63

دوستان در این نوشته ،گام به گام گسسته فصل سه صفحه 63

کار در کلاس این صفحه براتون گذاشتم.

امیدوارم که با خوندن این مطالب،در این قسمت رفع اشکال بشید.

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 63

جواب:

دو جدول لاتین 5 در 5 به صورت زیر می باشد:

 

5

4

3

2

1

4

3

2

1

5

3

2

1

5

4

2

1

5

4

3

1

5

4

3

2

 

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

 

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 63

جواب:

زیرا در هر سطر و هر ستون اعداد از یک تا n  فقط یک بار نوشته شده است

هرسطر با عوض کردن دو سطر یا دو ستون مربع لاتین به هم می‌خورد یعنی بازهم مربع یک مربع لاتین است

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 63

جواب:

سطر اول از چپ به راست اعداد ۱ تا n  به ترتیب صعودی قرار دارد و هیچ

عددی تکراری وجود ندارد اکنون اگر از سطح اول به سطح دوم برویم

دنباله صعودی یک تا n  یک واحد به سمت راست منتقل می شود یعنی

عدد انتهایی که همان n است ابتدای سطر دوم منتقل میشود بنابراین

در این سطر هیچ عدد تکراری وجود ندارد و چون که تغییر از هر سطح به سطح دیگر وجود دارد

یعنی اعداد یک واحد به راست منتقل می شوند بنابراین در هر سطر

 و هر ستون عدد تکراری وجود ندارد پس این مربع یک مربع است

صفحه 64
گام به گام گسسته فصل سه درس یک
صفحه 62

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

نوشته های مرتبط

حل المسائل حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 116

بارم بندی درس انگلیسی 1

کتاب درسی ریاضی و آمار سه

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس سوم

کتاب درسی حسابان دو

گام به گام گسسته فصل سه درس یک

ارسال دیدگاه

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاء سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید