گام به گام گسسته فصل سه صفحه ۶۳

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 63

دوستان در این نوشته ،گام به گام گسسته فصل سه درس اول کار در کلاس صفحه 63 براتون گذاشتم.

امیدوارم که با خوندن این مطالب،در این قسمت رفع اشکال بشید.

 

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

دو جدول لاتین 5 در 5 به صورت زیر می باشد:

 

5

4

3

2

1

4

3

2

1

5

3

2

1

5

4

2

1

5

4

3

1

5

4

3

2

 

1

2

3

4

5

2

3

4

5

1

3

4

5

1

2

4

5

1

2

3

5

1

2

3

4

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

زیرا در هر سطر و هر ستون اعداد از یک تا n  فقط یک بار نوشته شده است هرس با عوض کردن دو سطر یا دو ستون مربع لاتین به هم می‌خورد یعنی بازهم مربع یک مربع لاتین است

 

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

سطر اول از چپ به راست اعداد ۱ تا n  به ترتیب صعودی قرار دارد و هیچ عددی تکراری وجود ندارد اکنون اگر از سطح اول به سطح دوم برویم دنباله صعودی یک تا n  یک واحد به سمت راست منتقل می شود یعنی عدد انتهایی که همان n است ابتدای سطر دوم منتقل میشود بنابراین در این سطر هیچ عدد تکراری وجود ندارد و چون که تغییر از هر سطح به سطح دیگر وجود دارد یعنی اعداد یک واحد به راست منتقل می شوند بنابراین در هر سطر  و هر ستون عدد تکراری وجود ندارد پس این مربع یک مربع است

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

می توانید از صفحات زیر استفاده کنید

صفحه 64 گام به گام گسسته فصل سه درس یک صفحه 62

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

مطالب مرتبط با موضوع:
حسابان 2 فصل 5 درس اول فعالیت صفحه 120

مطالعه بیشتر