ترکیبیّات(شمارش) دوازدهم روش هایی برای شمارش ریاضیات گسسته گام به گام گسسته فصل سه

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

دوستان ،در این نوشته، گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

کار در کلاس  این صفحه براتون گذاشتم.

امیدوارم که با مطالعه این مطالب در این مبحث رفع اشکال بشید.

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

جواب:

در این سوال خواسته شده است که یک جایگشت مشخص کنیم

که حاصل مربع لاتین روبرو یک مربع لاتین دیگر شود

برای این کار عدد ۱ را به ۲ و عدد ۲ را به یک تبدیل می کنیم و

عدد ۳ را بدون تغییر قرار می دهدحاصل یک مربع لاتین به صورت زیر خواهد بود

3

1

2

2

3

1

1

2

3

 

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

جواب:

در این مربع لاتین با تغییر یک به دو و دوبه سه و  ۳ به ۴ و

تبدیل ۴ به ۱ جایگشت جدید حاصل می شود چه حاصل یک مربع لاتین جدید خواهد بود

4

1

2

3

2

3

4

1

3

2

1

4

1

4

3

2

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

جواب:

در این قسمت برای به دست آوردن جایگشت جدید ۱ را به ۴ و چهار را به سه و  سه را به یک تغییر می کند

در این حالت دو و پنج بدون تغییر در نظر می گیریم  و

جایگشت جدید حاصل می شود جواب مورد نظر یک مربع  لاتین جدید خواهد بود

2

3

5

1

4

1

4

2

3

5

3

5

1

4

2

4

2

3

5

1

5

1

4

2

3

 

صفحه 66
گام به گام گسسته فصل سه درس یک
صفحه 63

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

 

 

Related posts

گام به گام حسابان 2 فعالیت 128

بارمبندی کلیه دروس ریاضی دوازدهم

گام به گام حسابان 2 فصل 5 درس سوم

نظرتو در مورد این مطلب بگو

این وب سایت از کوکی شما برای ارتقاع سرویس استفاده می کند . موافقت بیشتر بخوانید

Insert math as
Block
Inline
Additional settings
Formula color
Text color
#333333
Type math using LaTeX
Preview
\({}\)
Nothing to preview
Insert