گام به گام گسسته فصل سه صفحه ۶۴

گام به گام گسسته فصل سه صفحه 64

دوستان ،در این نوشته گام به گام گسسته فصل سه درس اول کار در کلاس صفحه 64 براتون گذاشتم.

امیدوارم که با مطالعه این مطالب در این مبحث رفع اشکال بشید.

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

در این سوال خواسته شده است که یک جایگشت مشخص کنیم که حاصل مربع لاتین روبرو یک مربع لاتین دیگر شود

برای این کار عدد ۱ را به ۲ و عدد ۲ را به یک تبدیل می کنیم و عدد ۳ را بدون تغییر قرار می دهدحاصل یک مربع لاتین به صورت زیر خواهد بود

3

1

2

2

3

1

1

2

3

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

در این مربع لاتین با تغییر یک به دو و دوبه سه و  ۳ به ۴ و تبدیل ۴ به ۱ جایگشت جدید حاصل می شود چه حاصل یک مربع لاتین جدید خواهد بود

4

1

2

3

2

3

4

1

3

2

1

4

1

4

3

2

 

سوال:

گام به گام گسسته فصل سه درس اول

جواب:

در این قسمت برای به دست آوردن جایگشت جدید ۱ را به ۴ و چهار را به سه و  سه را به یک تغییر می کند در این حالت دو و پنج بدون تغییر در نظر می گیریم  و جایگشت جدید حاصل می شود جواب مورد نظر یک مربع  لاتین جدید خواهد بود

2

3

5

1

4

1

4

2

3

5

3

5

1

4

2

4

2

3

5

1

5

1

4

2

3

 

می توانید از صفحات زیر استفاده کنید

صفحه 66 گام به گام گسسته فصل سه درس یک صفحه 63

 کتاب درسی ریاضیات گسسته

 

 

مطالب مرتبط با موضوع:
گام به گام گسسته فصل 3

مطالعه بیشتر